Paras pornoelokuva sihteerin naiset homoseksuaaliseen

Asialle haluttiin julkisuutta, ja sitä saatiin. Ilmeisesti keskustelua pitää jatkaa, sanoo ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm. Sotkamossa näpäytystä pidettiin kohtuuttomana, koska se ei tuonut esille selkeästi asian todellista laitaa.

Valtuutetut kokevat, että suurin päätökseen liittyvä väärinymmärrys on se, että kevytmaito korvaisi kokonaan nykyisin kouluissa tarjottavan rasvattoman maidon. Näin ei kuitenkaan ole. Jos päätös saa lainvoiman, ruokalan linjastoon ilmestyy myös kevytmaitoa. Sen lisäksi margariinin rinnalle tulisi tarjolle voita.

Edelleen koulussa voi valita margariinin ja rasvattoman maidon, kunnanvaltuutettu Heidi Kotilainen huomauttaa. Tuula Rossi-Määtän kanssa samoilla linjoilla ovat sotkamolaiset kunnanvaltuutetut ja pienten lasten äidit, Ella Mustakangas sekä Heidi Kotilainen.

Se on myös uuden kuntalain mukaista, että kuntalaisia asiakkaina ja palvelujen käyttäjinä kuunnellaan, Mustakangas sanoo. Päätös on tehty ympäristöteknisessä lautakunnassa hyvin yksimielisesti. Siihen ovat tarttuneet ne valtuutetut, jotka ovat kokeneet asian tärkeänä, riippumatta siitä mitä puoluetta edustaa, Mustakangas kertoo.

Maidontuottajanakin toimiva Mustakangas ei ole yllättynyt maidon herättämästä keskustelusta. Totta kai se silloin myös herättää tunteita.

Teemme kuntapolitiikkaa kuntalaisten takia. Siksi se on hyvä, että se herättää tunteita ja kiinnostusta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta totesi tiedotteessaan, että ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla turvataan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömien rasvahappojen saanti.

Lapsi ei tarvitse maidon ja voin kovaa, tyydyttynyttä rasvaa. Me emme ole sellaista tutkimusta nähneet. Mielestämme kova rasva on vain haitallista, Hielm sanoo. Ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja puhuu ravitsemuskeskustelussa vallalla olevista "vaihtoehtoisista totuuksista", jotka leviävät tänä päivänä helposti sosiaalisen median kautta.

Sinänsä maitokeskustelussa ei ole kuitenkaan hänen mukaansa mitään uutta ja yllättävää. Se on ollut aina olemassa. Hielm sanoo, että Pohjois-Karjala -projektin Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus myötä ihmiset hyväksyivät vähitellen kovien rasvojen haitallisuuden. Hielmin mukaan kulutustrendiä tarkkaillessa näkyy, että suolan Iltalehti ja voin Keskisuomalainen kulutus lähtivät nousuun jälleen luvun lopulla, kun suhdanne oli ollut laskusuunnassa ennen sitä lähes 30 vuotta.

Kuvitellaan, että täysmaito, homogenisoimaton ja täynnä rasvaa, on terveellisempää kuin sellainen maito, joka on käynyt meijeriprosessin läpi. On ilman muuta selvää, että näin ei ole, Hielm sanoo. Hielm antaa maitokeskustelun lisäksi esimerkiksi rokotevastaisuuden.

Ei tarvitse olla kovin montaa hullua sosiaalisessa mediassa, niin yhtäkkiä se sitten leviää. Ihmisillä jostain syystä halu uskoa jotakin muuta kuin virallista totuutta tänä päivänä. Sotkamossa ei nähdä päätöksessä mitään sellaista, että kuntapäättäjät asettaisivat lasten terveyden tieten tahtoen vaaraan.

Tuula Rossi-Määttä pitää väitettä pöyristyttävänä. Meillä on panostettu hirveästi muun muassa välituntien liikuntapaikkoihin, hän jatkaa. Moni toivoo energiarikasta ruokaa, joka tuo kylläisyyden tunteen, Kotilainen sanoo. Kotilaisen perheen ruokapöytään kuuluu täysmaito.

Hän iloitsee siitä, että maitoasiaan tartuttiin myös kunnassa. Elokuun alusta alkaen koulumaitotukea on myönnetty vain rasvattomalle maidolle ja piimälle, johon on lisätty D-vitamiinia, sekä niiden laktoosittomille ja luomuversioille. Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen arvioi aiemmin , että mikäli päätös toteutuu lautakunnan ensimmäisen päätöksen mukaisena, siitä aiheutuu kunnalle lisäkuluja muutamista tuhansista jopa 10 euroon vuodessa. Se on mielestäni hyvin lyhytnäköistä ja pois muusta kouluruokailusta, ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm sanoo.

Sotkamolaiset valtuutetut Tuula Rossi-Määttä, Ella Mustakangas ja Heidi Kotilainen pitävät kustannuksia pieninä, kun kyse on muutamista tuhansista euroista. Enemmän tämä on periaatteellinen keskustelu, Ella Mustakangas toteaa. Meillä on paljon tärkeämpiäkin asioita talouden suhteen kuin tämä meidän tekemämme aloite, Rossi-Määttä kommentoi. Tuula Rossi-Määttä lisää, että kuntalaiset ja muut aiheesta yhteyttä ottaneet kansalaiset ovat pitäneet Sotkamon päätöstä hyvänä.

Palaute on ollut positiivista ja hänen mukaansa päätöstä on kehuttu rohkeaksi. Mielestäni olemme saaneet positiivista palautetta tällä maitojutulla koko kunnalle, hän sanoo. Rossi-Määttä kertoo olleensa yhteyksissä kahteen pohjanmaalaiseen kuntaan, joissa on tehty vastaavanlainen päätös. Siellä olivat koko valtuusto ja kuntalaiset ovat tämän asian takana, hän toteaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on kädetön, mitä tulee päätösvaltaan. Sebastian Hielmin mukaan organisaation tehtävä on nimenomaan käydä keskustelua sekä tuoda suosituksia ja ohjeita kuntapäättäjille sekä muille suomalaisille.

Sillä saadaan julkisuutta ja keskustelua aikaiseksi. Viime kädessä on kuntapäättäjän päätettävä, että kuunteleeko hän meitä vai meneekö hän kuitenkin tiedettä vastaan. Se, onko päätös lainvoimainen , ratkeaa tällä viikolla.

Toivon ettei se kaadu, mutta kaikki on mahdollista Sotkamon kunnassa, Tuula Rossi-Määttä sanoo. Mutta mitä maidosta sanovat ne, joita aikuisten tekemät päätökset lopulta koskettavat? Halusimme kysyä lapsilta, kuinka tärkeä ruokajuoma maito on, ja onko sillä väliä, minkä värisestä purkista se tulee.

Tehtävä ei ollut helppo, sillä kuntapäättäjät olivat aluksi vahvasti sitä mieltä, että lapsia ei saa sekoittaa mukin reunojen yli kuohuvaan maitokeskusteluun. Lopulta jututimme Leivolan koulun 4-luokkalaisia, vuotiasta Unna Pehkosta ja 9-vuotiasta Niklas Granitia, jotka molemmat kertoivat juovansa maitoa päivän jokaisella aterialla vähintään lasillisen. Se on pääruokajuoma minulle, Granit lisää. Mites on sen laita, että onko väliä, mistä purkista maitoa kaadetaan lasiin?

Vuoden marraskuussa Sotkamossa, Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa tapahtui massiivinen vuoto. Kainuulaisten takapihalla tapahtunut ympäristöonnettomuus sai pian valtakunnalliset mittasuhteet. Median huomio räjähti, ministereitä kiidätettiin paikalle ja kansalaisjärjestö raportoi tapahtumista Stop Talvivaara altaan reunalta. Mattilan mukaan politiikan tutkimus tutkii edustuspuhetta ja väittämiä yleensä yleisellä tasolla, eikä tutkimusta ole liitetty tiettyyn tapaukseen tai konkreettiseen asiaan, poliittiseen kysymykseen.

Talvivaara tarjosi mielenkiintoisen tapauksen, koska Mattila pystyi tarkastelemaan eri toimijoiden väitteitä ja niiden suhdetta toisiinsa. Maija Mattilan väitöskirjan Tampereen yliopisto mukaan Talvivaaran kaivokseen liittyvässä poliittisessa toiminnassa on selvästi näkyvissä kamppailu oikeudesta edustaa yleistä etua tai yhteiskunnan kokonaisetua.

Vapaavuoren esitys yhteiskunnan kokonaisedusta oli se, että Talvivaara täytyy pitää pyörimässä. Stop Talvivaaran vastakkainen väite vetosi myös yleiseen etuun ja yhteiskunnan kokonaisetuun, mutta johtopäätös oli, että Talvivaaran kaivos pitäisi ajaa hallitusti alas. Mattila tutki kansanedustajien puheita ja haastatteli Oulun vaalipiirin kansanedustajia.

Myös eduskunnassa oli painotuseroja suhtautumisessa Talvivaaraan. Painotuseroista seurasi esimerkiksi se, miten kansanedustajat suhtautuivat Stop Talvivaaraan. Jos Talvivaaraan ja ylipäätään kaivosteollisuuteen suhtautuminen oli positiivisempaa, kansanedustaja saattoi sanoa, että Stop Talvivaara on marginaalinen ilmiö eikä edusta yleistä mielipidettä, Mattila kuvailee.

Kansanedustajat puhuivat aiheesta varovasti, reagoiden tapahtumiin jälkikäteen. He korostivat yhtä aikaa taloutta ja työpaikkoja, mutta niin, että niitä ei voi millä tahansa hinnalla tai luonnon kustannuksella puolustaa. Kansanedustajista ei siihen varsinaisesti ollut, Mattila jatkaa. Demokratiatutkijana Maija Mattila ajattelee, että lähtökohtaisesti kenellä tahansa pitää olla oikeus tehdä tulkintoja ihmisten ajatuksista ja eduista. Mattilan mukaan Talvivaaran tapauksessa oikeus puhua oli kuitenkin erityisesti vaaleilla valituilla edustajilla.

Stop Talvivaara teki tätä työtä viittaamalla omien toimijoidensa paikallisuuteen ja tavallisuuteen. He puhuivat esimerkiksi kalastajista, maidontuottajista ja turismiyrittäjistä, Mattila kertoo.

Mattilan mukaan kansalaistoimijoiden oikeutusta puhua ihmisten puolesta pyrittiin myös murentamaan sanomalla, että liike ei ole paikallinen. Stop Talvivaaran johtohahmo Hannu Hyvönen Savon Sanomat on iisalmelainen, ja kansanliikkeeseen kuuluu jäseniä muualtakin kuin Kainuusta.

Talouden ja työpaikkojen sekä toisaalta luonnon välillä tasapainottelu oli Mattilan mukaan kaikkien toimijoiden puheissa läsnä oleva asia.

Talousargumentit hallitsivat enemmän kuin luonnon puolesta puhuminen. Niinistön puheessa oli enemmän kainuulaisten tunteisiin vetoamista, että nyt riittää, kainuulaiset ovat kärsineet jo tarpeeksi. Niiden ei pitäisi kuitenkaan antaa hämätä, koska myös ne ovat poliittisia kysymyksiä ja niitä pitää pystyä arvioimaan. Teknokraattinen puhe kutsuu keskusteluun enemmän asiantuntijoita kuin tavallisia ihmisiä, Mattila jatkaa.

Lisäksi Mattila havaitsi, että Ville Niinistön puheenvuoroissa oli myös henkilökohtaisempi ote verrattuna esimerkiksi Vapaavuoren puheeseen. Niinistö oli silloin myös vihreiden puheenjohtaja, joten se oli hänelle myös sen takia keskeinen kysymys.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Mattila keskittyi tutkimuksessaan kipsisakka-altaan vuodon lisäksi Nuasjärven purkuputkitapaukseen. Mattila vertaili Vaalan, Utajärven ja Muhoksen vuonna aluehallintoviranomaisille antamaa lausuntoa purkuputkihankkeesta Sotkamon kunnan lausuntoon. Lausunnot oli muotoiltu samalla tavalla, mutta Sotkamon lausuntoa muutettiin hieman kunnanhallituksessa.

Sotkamon lausunnosta otettiin pois sana pääasiassa, jolloin se oli olennaisesti kriittisempi kuin Vaalan, Utajärven ja Muhoksen lausunto. Mattilan mukaan myös muut tahot kunnassa, yksittäiset viranomaiset, saattoivat antaa lausuntoja asiaan. Samaan aikaan kunnan ääni voi olla moninainen, koska siellä on myös asiantuntijoita, jotka antavat lausuntoja. Mitä tapaus Talvivaara opetti?

Vaikka kansanedustajien puhe oli ympäripyöreää ja reaktiivista, pitää Maija Mattila kansanedustuslaitoksen puhefunktiota tärkeänä. Sekään ei olisi hyvä, jos päätöksentekoa olisi vain suljettujen ovien takana. Vaikka puhe eduskunnassa oli reaktiivista, se mahdollisti samalla talous- ja ympäristöargumentoinnin tarkastelun, Mattila sanoo. Kysymykset laajemman ihmisjoukon edustamisesta ja siihen liittyvästä puheesta kytkeytyvät läheisesti demokratiaan.

Mattila kaipaa demokraattisen ajattelun uudistumista, jotta ihmiset ymmärtäisivät paremmin, mitä demokratia on. Myöskään ei pidä ajatella, että vetoaminen ihmisten etuihin on lopullinen totuus minkään tahon kertomana. Silloin ostamme sikaa säkissä. Pitää kyseenalaistaa ja olla kriittinen kaikkien toimijoiden, mutta erityisesti vallanpitäjien puhetta kohtaan, Mattila toteaa.

Näin joutui toteamaan, jos luki tiedon Terrafamen uraanihanketta koskevasta yleisestä kuulemistilaisuudesta esitteestä, joka tuli kajaanilaisiin ja sotkamolaisiin koteihin marraskuun alkupuolella. Työ- ja elinkeinoministeriön TEM ja Terrafamen järjestämä ydinvoimalain vaatima yleisötilaisuus pidettiin nimittäin Sotkamossa 7. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti kuulemisesta etukäteen nettisivuillaan ja lehdissä.

Esimerkiksi Kainuun Sanomissa tilaisuudesta kerrottiin kuitenkin vain vuorokautta ennen. Kuulemisaikaa on vielä pitkästi — vuoden tammikuun loppuun asti. Miksi ministeriöllä oli niin kiire järjestää tilaisuus, ettei siitä ehditty ilmoittaa hyvissä ajoin?

Halusimme, että kuuleminen lähtee käyntiin maksimaalisella tietopanoksella ihmisille. Täytyy myöntää, että nyt jälkikäteen se ei kuulosta niin fiksulta, myöntää Aurela. Vuokatin urheiluopistolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa 58 henkilöä kirjasi virallisesti nimensä läsnäolijoiden listalle, mutta todellisuudessa yleisöä oli paikalla enemmän.

Aurelan mukaan yleisö oli kuitenkin äänessä varsin kitsaasti, sillä kolmen tunnin aikana vain alle kymmenen kansalaista avasi suunsa. Se oli varmasti antoisa tilaisuus niille, jotka siihen osallistuivat, Aurela sanoo. Urheiluopiston auditoriossa yleisöstä kritisoitiin muun muassa asiantuntijoiden käyttämää termistöä: Yleisössä istunut Antti Lankinen sai Aurelan kiinni virheellisestä tiedosta, kun puhetta johtanut virkamies väitti, että Sotkamon kunnalla ei olisi veto-oikeutta asiassa.

Aurela myönsi virheen ja pahoitteli asiaa Sotkamo-lehdessä jälkikäteen. Sotkamon kunnalle on myös lähetetty lausuntopyyntö, joka on ratkaiseva asian etenemisen kannalta. Yleisössä ollut vihreiden ympäristötyöryhmän kaivosvastaava, kuusamolainen Mika Flöjt kritisoi Aurelaa väärän ja harhaanjohtavan tiedon kertomisesta. Se oli todellakin harhaan johtamista. Ministeriön korkea virkamies tietää kyllä varsin hyvin, että kunnilla on veto-oikeus lupaan ja Aurela kiisti asian moneen kertaan.

Oulujärvellä mökkeilevän Flöjtin mielestä viestintä tilaisuudessa oli muutenkin harhaanjohtavaa. Yksittäiset pienet virheet eivät ole sen ihmeellisempiä ole, pieniä lapsuksia täytyy sallia kaikille osapuolille.

Yleisen kuulemisen tarkoituksena on, että eri tahot, kuten kunnat, ministeriöt, yhdistykset ja aivan tavalliset kansalaiset voisivat ottaa kantaa Terrafamen lupahakemukseen ennen kuin valtioneuvosto antaa päätöksensä.

Kritiikin vuoksi ministeriöissä harkitaan julkisen kuulemistilaisuuden järjestämistä uudelleen. Kuten sanottu, aikataulu ei ollut maailman parhain. Ministeriö toimii sen mukaisesti, että kuulemisesta tulee mahdollisimman hyvä. Tilaisuudessa nousi esiin myös kysymys valmistelevan virkamiehen puolueettomuudesta. Aurelan mukaan myös seurassa on käyty keskustelua asiasta.

Hänen mukaansa seura on tieteellinen ja kyse ei ole ydinenergian lobbaamisesta. Ministeriössä on epäselvyyttä myös ydinvoimalain ja -asetuksen tulkinnasta. Ministeri Kimmo Tiilikaisen ja yli-insinööri Jorma Aurelan allekirjoittamassa lausunnossa todetaan, että yhtiön suunnitelma selvityksen julkaisemiselle noudattaa ydinenergia-asetusta. Näin ei kuitenkaan toimittu. Aurelan mukaan syynä on se, että asetuksen Asian juridinen tulkinta on meille vielä avoin kysymys. Mikäli menettely tehtiin vastoin lakia, vastuu on yksin ministeriön, sanoo Aurela.

Jos asiaa katsotaan nyt, niin aikataulu ei nyt sitten ollut kaikkein parhain ja vastuu on ministeriön. Helsingin yliopiston lehtori, valtiotieteiden tohtori Salli Hakalan mielestä ministeriön viime tipassa ilmoitettu tilaisuus ei kuulosta aidolta avoimuudelta.

Muun muassa julkishallinnon promootiokulttuuria tutkinut Hakala huomauttaa, että kuulemisen voi toteuttaa juridisesti oikein monella tavalla, mutta samalla lain henki voi jäädä jalkoihin ja avoimuutta vain näytellään. Hakalan mielestä Terrafamen uraaniluvasta olisi erityisen tärkeää käydä aitoa ja avointa keskustelua, koska asian tiedetään olevan paikallisille ihmisille vaikea.

Terrafamen laatimassa yleispiirteisessä esitteessä kerrotaan muun muassa luonnonuraanin ominaisuuksista, uraanintuotannon vaiheista ja työllistymisvaikutuksista.

Turvallisuusasioita esitteessä käsitellään yhden aukeaman verran. Sanaa riski tekstistä ei löydy. Selvitys on hyvin samantyyppinen kuin Talvivaaran uraanihankkeen yleispiirteinen selvitys vuonna Hakala kommentoi Terrafamen selvitystä viestinnällisestä näkökulmasta hyvin tehdyksi.

Hakalan mielestä lukijan päässä voi kuitenkin sekoittua, että mikä taho asiasta tiedottaa. Tämä voi näyttää siltä, että työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa yrityksen kautta, analysoi Hakala. Hakala muistuttaa, että kysymys on kuitenkin markkinointiviestinnästä, ja tavallisen ihmisen kannattaa lukea sitä kriittisin silmin — kuten mitä tahansa mainosta.

Sen tarkoituksena on kuitenkin levittää positiivista mielikuvaa alueen ihmisille. Valtio omistaa yhä enemmistön Terrafamesta, johon on käytetty rutkasti suomalaisten verorahoja. Hakalan mukaan ydinenergiakeskustelussa keskiössä ovat eettiset kysymykset, jotka herättävät myös tunteita.

Keskustelua ydinenergiasta pitäisi käydä lisää. Ongelmat liittyvät siihen, mihin sitä maailmassa käytetään. Siihen liittyvät paitsi ydinvoimalat, myös ydinaseet, mikä on vielä suurempi kysymys. Sen vuoksi on tärkeää keskustella siitä, mihin Terrafamen uraani päätyy.

Lukkaroisen mukaan yleispiirteinen selvitys postitettiin heti kun se oli viranomaisten hyväksymä. Terrafamella ei ollut yleisötilaisuuden järjestämisen kanssa kiire, vaan aikataulutus oli työ- ja elinkeinoministeriön sanelema. Siihen en osaa ottaa kantaa, olisiko siitä voitu tiedottaa vielä tehokkaammin, Lukkaroinen toteaa.

Tilaisuudessa käytiin kiivasta keskustelua muun muassa termeistä ja lakipykälistä. Lukkaroisen mielestä ei ole olennaista, että puhutaanko uraanin talteenotosta vai uraanin tuotannosta. Prosessissamme uraani liukenee ja on prosessiliuoksessa talteen otettavissa, Lukkaroinen perustelee. Avoimessa kuulemistilaisuudessa oli paikalla myös Terrafame Oy: Hänen mielestään tilaisuus oli onnistunut. Kauppila ei pidä erikoisena, että yleispiirteinen selvitys postitettiin kainuulaisille vasta tilaisuuden jälkeen.

Kauppila muistuttaa, että selvitys julkaistiin jo aiemmin Terrafamen nettisivuilla ja yhtiö toimi ministeriön ohjeiden mukaisesti. Olemme pyrkineet tekemään mahdollisimman helposti lähestyttävää ja havainnollistavaa materiaalia. Kauppila ei näe uraaniasioista tiedottamisessa erityisiä haasteita. Terrafamelle asian liittyviä suoria yhteydenottoja on tullut vähän.

Kauppila arvelee syyksi sen, että asiasta on puhuttu jo vuoden lopulta lähtien muun muassa tuotanto-YVA-prosessin yhteydessä. Se ei tunnu herättävän ainakaan meidän suuntaamme hirveästi kysymyksiä, sanoo Kauppila. Lukkaroisen mukaan asian ympärillä liikkuu väärää tietoa ja pelkoja.

Haluamme nämä pelkotilat pois ja tarkan kuvan ihmisille. Jos se edellyttää keskustelua, olemme siihen valmiita. Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia uskoo, että kainuulaiset seisovat uraaniprojektin takana. Se on yhtiön kannalta hyvä ja myös luonnon kannalta hyvä, Ratia kommentoi. Olen itsekin keskustellut paikallisten kanssa ja suurimmassa osassa niistä keskusteluista on oltu vahvasti uraanin talteenotot kannalla.

Kuulemismenettely jatkuu tammikuun loppuun asti. Siihen saakka työ- ja elinkeinoministeriö ottaa vastaan lausuntoja Terrafamen lupahakemuksesta muun muassa kunnilta, muilta ministeriöiltä ja yleisöltä. Kuka tahansa voi tutustua lupahakemukseen ja sen liitteisiin TEM: Myös paljon puhuttu yleisötilaisuus on katsottavissa netissä Terrafame. Yli-insinööri Jorma Aurela muistuttaa, että tavallinen kansalainen voi ottaa kantaa sähköpostitse tai vaikkapa postikortilla.

Lausuntoon tulee liittää oma nimi, osoitetiedot ja asian tunnus. Terrafame haluaisi aloittaa uraanintuotannon vuonna Arvioitu tuotantomäärä on tonnia uraania vuodessa. Mikäli valtioneuvosto hyväksyy Terrafamen uraanilupahakemuksen, Suomesta on tulossa Euroopan unionin merkittävin uraanin tuottajamaa. Akuutein esimerkki löytyy Puolangalta Kainuusta, aivan Paljakan luonnonpuiston liepeiltä. Metsähallitus hakkaa vanhaa kuusikkoa, ja tilanne on leimahtanut täydeksi riidaksi.

Metsätalouden nousu on tuonut hakkuut taas otsikoihin. Kainuussakin on parina viime vuotena ollut 12—15 isoa kiistakohdetta ja useita kymmeniä pienempiä, laskee Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun-piirin metsävastaava Vesa Hyyryläinen.

Taistelu Paljakan kuusikosta on niistä tuorein. Pirttijärvi on tarponut kymmenkunnan muun aktiivin kanssa metsään vastustamaan hakkuita. Hän pelkää toimeentulonsa puolesta. Metsähallituksen hakkuut ovat Kainuun matkailun kehityksen suurin ongelma, Pirttijärvi sanoo. Pelkästään marraskuussa hakkuukiistoja on ollut ympäri Suomea useita.

Ruokolahdella hakattiin kuukkelimetsä , joka esiintyi Metsän tarina -elokuvassa. Oulujärven saarten hakkuut ovat vastustuksen takia jäissä. Mikkelissä kaupunki teki tutkintapyynnön UPM: Valtio ilmoitti kaksi vuotta sitten, että se haluaa lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiolla vuoteen mennessä.

Suomen keihäänkärjeksi nostettu biotalous eli uusiutuvia luonnonvaroja käyttävä talous tarvitsee raaka-ainetta. Lisäys on yli kaksi kertaa niin paljon puuta kuin Äänekosken uusi jättisellutehdas syö vuodessa.

Päällimmäinen polemiikki on noussut siitä, riittävätkö Suomen metsävarat — ja kun tilastoja katsotaan, niin kyllähän ne riittävät. Puuta hakataan ja kuolee runsaat 80 miljoonaa kuutiota vuodessa, mutta puusto kasvaa enemmän ja nopeammin, yli miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsämassa siis kasvaa koko ajan, eli metsä kestää 10—15 miljoonan kuution lisähakkuut kepeästi. Näinkö yksinkertaista se on, Luonnonvarakeskuksen Luke tutkimusprofessori Antti Asikainen? Metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan, ja puuston kasvu on metsänhoidon tehostamisen ja ilmaston lämpenemisen vuoksi jo luvulta lähtien vain kiihtynyt.

Luonnonvarakeskuksen Asikainen on eturivin metsäntutkijoita ja puolustaa lisähakkuita. Koko hakkuukysymys on hänen mielestään tappelua pienestä asiasta. Suomessa on metsien kokoa arvioivan Luonnonvarakeskuksen tuoreimman metsäinventoinnin mukaan jo 2,5 miljardia kuutiometriä puuta — ja puuston määrä siis kasvaa.

Valtion hamuamat lisähakkuut olisivat noin puoli prosenttia koko puustosta. Minusta se ei ole kovin iso kysymys, Asikainen sanoo. Asikainen keskittyisi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen, jottei ilmaan pääsisi hiiltä jonka sitomisesta metsiin nyt keskustellaan. Tässä biopolttoaineet ovat kätevä välivaiheen ratkaisu: Metsäinventoinnit aloitettiin juuri itsenäistyneessä Suomessa vuonna , kun metsätalous ja polttopuuhakkuut olivat koetelleet luontoa kovalla kädellä.

Vuonna puuston määräksi laskettiin 1,4 miljardia kuutiota, eli vain runsas puolet nykyisestä. Mutta väite jonka välillä kuulee, että puuta olisi enemmän kuin koskaan, ei pidä paikkaansa.

Kun inventoinnit aloitettiin, Suomen metsät olivat erittäin huonossa kunnossa, sanoo Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho. Kotiaho on Suomen tunnetuimpia ekologeja ja yksi YK: Kotiaho kritisoi lisähakkuita voimakkaasti, sillä metsät ovat hänen mukaansa kaikkea muuta kuin hyvässä kunnossa.

Mutta Etelä-Suomen metsien tilanne on tosi huono. Suomen metsät voidaan jakaa kahteen luokkaan: Luonnonmetsää ei ole hakattu, vaan se on kasvanut luonnontilaisena. Talousmetsä on hakattu kertaalleen tai useammin, ja sitten uudelleenkasvatettu. Ne eroavat toisistaan ulkonäön ja puumassan määrän puolesta kuin yö ja päivä. Pohjois-Suomessa metsäalasta on suojeltu lähes 20 prosenttia, mutta Etelä-Suomessa vain noin 3 prosenttia.

Ja etelässä metsäalaa on rutkasti enemmän kuin pohjoisessa. Vanhat metsät ja lahopuu ovat ihmiselle ehkä vain metsämaisemaa, mutta eläimille ne ovat elintärkeitä. Noin 4 —5 lajia on suoraan riippuvaisia lahopuusta. Lajeista jopa on uhanalaisia — ja niistä noin juuri vanhojen metsien hakkuiden vuoksi, Kotiaho sanoo. Ainakin 70— metsälajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Professori Kotiahon mukaan on täysin ratkaisevaa, onko lahopuuta hehtaarilla sata kuutiota vai viisi kuutiota.

Valtaosa metsälajeista jää eloon, vaikka parisataa katoaisikin. Mutta joka paikassa on menossa sama kehitys. Ellei tällä ympäristön tuhoamisella ole mitään väliä, ei ole seuraavallakaan. Ja ihminen on vain yksi laji muiden joukossa eli täysin riippuvainen muista lajeista. Lisähakkuiden puolustajat vetoavat siihen, että metsätalous on Suomelle elintärkeä. Joten miksi jarruttaa nyt, kun kauppa käy ja metsäyhtiöt tarjoavat työtä ja verotuloja?

Metsänomistajat voivat tienata lisähakkuilla rahaa ja ilmastonmuutoksen kohtalo ratkeaa joka tapauksessa Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Metsätalous tuo työtä maakuntiin. Etenkin idässä ja pohjoisessa sen merkitys on tuntuva. Erityisen tärkeä metsäasia on vallassa olevalle keskustapuolueelle.

Puolueen ministerit, etunenässä pääministeri Juha Sipilä ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ovat vakuuttaneet metsätalouden olevan kestävällä pohjalla. Kun EU-parlamentissa päätettiin syyskuussa siitä, miten metsähakkuut otetaan huomioon päästölaskuissa, pääministeri Sipilä tviittasi suomalaismepeille että näillä on "näytön paikka tukea kansallisesti tärkeää kestävää metsänhoitoa".

Hallitus ja metsäteollisuus julistavat, että Suomessa pystytään lisäämään hakkuita ja samalla turvaamaan luontoarvot. Tästä puhutaan nimenomaan kestävänä metsätaloutena. Tutkijoiden selvä enemmistö tyrmää poliitikkojen puheet kestävyydestä. Maaliskuussa 68 eturivin tutkijaa allekirjoitti Bios-tutkijaryhmän koordinoiman julkilausuman.

Siinä todettiin suorasanaisesti, että metsienkäytön lisääminen kiihdyttää ilmastonmuutosta. Toukokuussa Suomen Ilmastopaneeli julkisti raportin , jonka mukaan keskeiset ilmastotutkijat ovat yhtä mieltä useasta asiasta, kuten siitä etteivät hakkuu- ja suojelutavoitteet täydennä toisiaan vaan kilpailevat keskenään.

Se, että hakkuita puolustava professori Asikainenkin on paneelin jäsenenä allekirjoittajien joukossa, osoittaa että ristiriidat itse faktoista eivät ole suuria. Tutkijoiden enemmistön mukaan biotalous on nykyisellään vain uusiosanalla kuorrutettua tehometsätaloutta. Vuonna kuollut akatemiaprofessori Ilkka Hanski oli maailman arvostetuimpia ekologeja, ja hän kommentoi huhtikuussa näin: Metsistä revitään talouskasvua, ja sivulauseissa todetaan, että kaikki on hyvin ja toimet riittävät turvaamaan lajiston.

Tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Teollisuus mainostaa uusia tuotteita, kuten puukerrostaloja ja monikäyttöistä nanosellua, mutta Pellervon taloustutkimuksen PTT raportti biotalouden vaikutuksista ei anna uudistumisesta ruusuista kuvaa.

Raportin mukaan puutuotteiden jalostusaste ei ole nousemassa, vaan tuotteet ovat painottumassa alemman jalostusarvon tuotteisiin. Suomi vie ulkomaille lähinnä matala-arvoista sellua paperin ja kartongin raaka-aineeksi.

Pehmopaperin ja pakkausmateriaalien kysyntä maailmalla kasvaa, ja yhtiöt takovat sellulla erinomaisia tuottoja. Suomi ei suojele ilmastoa hakkaamalla lisää metsiä. Eikä kansantalous kasva, jos hakkuita vähennetään. Hakkuita puolustava professori Asikainen sanoo, että ilmaston hyväksi pitää toimia, mutta pohtien mitä milläkin toimella saavutetaan.

Mutta jos laitamme omille metsillemme lisää hakkuurajoituksia, hakkuut siirtyvät muualle maailmaan. Samankaltaista vertausta käytetään esimerkiksi turkistarhauksessa: Ellemme me tee, niin joku muu tekee, ja oletettavasti huonommin. Hakkuita vastustava professori Kotiaho on päinvastaisella linjalla. Iso ero on siinä, että Asikainen tunnustaa olevansa pessimisti. Hän pitää todennäköisenä overshooting -skenaariota, eli sitä että maapallon lämpötilan nousua ei pystytä rajaamaan alle kahden asteen.

Eletään talouskasvun vaihetta, väestönkasvu on valtaisaa ja fossiilisten käyttö vain kasvaa ennusteiden mukaan, Asikainen sanoo. On kuitenkin yksi ratkaisu, josta kaikki paitsi valtion kirstunvartijat ovat yhtä mieltä: Kotiaho on tehnyt laskelmia. Hän vaatii metsiensuojeluun miljoonaa euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan. Tällä summalla saataisiin kymmenen prosenttia etelän metsistä suojeluun — kun nyt luku on kolme prosenttia.

Kirittävää on, sillä nyt Metso-suojeluohjelman määrärahat heiluvat 10—20 miljoonan euron vuositasolla. Hallitus leikkasi kaikkien kannattaman ohjelman rahoitusta kaksi vuotta sitten raskaalla kädellä, mikä johti poikkeuksellisen kolmikon eli metsäteollisuuden, MTK: Kotiahon mukaan leikkaus oli iso virhe. Suojelulle löytyy kannatusta myös hallituspuolueiden poliitikoista.

Intohimoisena metsien puolustajana tunnettu kokoomuksen konkarikansanedustaja Pertti Salolainen suomii nykymenoa suorin sanoin. Tieteilijöiden kannanotot ovat vahvoja, ja suojeluun tarvitaan merkittävästi lisää määrärahoja. Näkemykset luvun suomalaisesta metsäpolitiikasta eivät lopulta ole kovin kaukana toisistaan. Asikaisen mukaan erimielisetkin tutkijat ymmärtävät toisiaan nyt paremmin. Koska vain osa hakkuista tehdään valtion mailla, suojelubudjetin lisäksi ratkaisevaa on metsänomistajien tahto.

Onko suomalaisten metsäsuhde muutoksessa, kun lähestytään ilmastonmuutoksen kannalta ratkaisevaa lukua? Kyllä ja ei, sanoo Helsingin yliopiston trooppisen metsänhoidon professori Markku Kanninen. Talousnäkökulma on ehdottoman tärkeä ja isot päästösäästöt ovat muualla kuin metsissä, mutta metsienkäyttö monipuolistuu. He saattavat korostaa muita käyttömuotoja, kuten virkistyskäyttöä, Kanninen sanoo.

Paljakan metsissä on tällä välin vietetty kolme päivää. On aika ottaa uusi puhelu luontomatkailuyrittäjä Mikko Pirttijärvelle. Kun hakkuut alkavat, ne tehdään äkkiä, koska kaadettuja puita ei saa takaisin pystyyn. Täällä on nyt neljäntoista hehtaarin avohakkuuaukot, ja ne on kyllä tosi ruman näköiset, Pirttijärvi sanoo.

Sitä kysymystä tulee koko ajan. Elämystä ne sieltä metsästä hakevat, ainutlaatuisuutta. Ei tämä ole semmoista. Monet tutkijat puhuvat säästeliäämmän puunkorjuun puolesta. Että otetaan yhdestä paikasta vähemmän ja jätetään enemmän. Juttu on osa Ylen Tehtävänä tulevaisuus -sarjaa. Yle kertoo tänä syksynä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten syömiseen, asumiseen ja liikkumiseen. Löydät Areenasta myös Yle Draaman podcasteja ja audiovideoita aiheesta.

Vedet imevä puisto pelastaa kaupunginosan rankkasateilta — homeallergikko etsii alueelta ilmastonmuutoksen kestävää kotia. Mistä on vaikeinta luopua ilmastonmuutoksen takia? Kerrostalojen rakentaminen mullistuu luvulla — yhä useampi meistä asuu kohta puukodissa eikä betonikodissa. Sementti on isompi ilmastopahis kuin lentokoneet, ja nyt se pitäisi korvata — mutta miten? Suomessa kehitetyt perunat kasvavat ilman multaa — Uudella viljelytavalla varaudutaan kriiseihin.

Shellin ja Nesteen pomot ajavat jo sähköllä — Milloin Suomessa suljetaan viimeinen bensa-asema? Ruoan kasvattamisesta tulee uudestaan tärkeä taito, uskoo filosofi — Tulevaisuudessa Espanjasta ei ehkä tule tomaatteja.

Tällainen ilmastonmuutoksesta selvinnyt Suomi voisi olla. Valtio ärähti pari viikkoa sitten Sotkamolle, joka päätti tarjota kouluissa ja päiväkodeissa sinistä maitoa ja voita. Päätös oli ravitsemusneuvottelukunnan mukaan vastoin ravitsemussuosituksia. Koulumaitotuki on niitä noudattaen rajattu koskemaan vain rasvatonta maitoa ja piimää.

Sotkamo ei suinkaan ole ainoa laatuaan, vaan kevytmaitoa annetaan lapsille monissa kunnissa — kuten on tehty ennen uudistustakin. Kaikkia kuntia ei silti olla kampaamassa ja ohjeistamassa.

Sotkamon riitautettu tapaus vain tarjosi valtiolle oivan tilaisuuden saada näkyvyyttä sanomalleen. Mutta halusimme muistuttaa, että tuemme vain ravitsemuksellisesti parasta maitoa, sanoo valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm. Ministeriö myös oletti, ettei uusi tukilinjaus aiheuttaisi suurta muutosta, koska ykkösmaidon rooli koulussa on ollut valtakunnallisesti aiemminkin melko pieni.

Viime vuonna tukea maksettiin litralle ykkösmaitoa ja 2,8 miljoonalle litralle rasvatonta. Toissa lukuvuonna koulumaidosta 68 prosenttia oli rasvatonta. Hielm näkee kuntien ravitsemussuositusten vastaisissa päätöksissä halua ilmoittaa, että valtio on mennyt liian pitkälle ja kuntien on saatava itse päättää asioistaan.

Hän sanoo, ettei valtio ole puuttumassa kuntien itsemääräämisoikeuteen. Perälauta näkemyksille löytyy silti laista, jossa edellytetään, että kuntien ruokapalvelu edistää terveyttä. Jos tiede kertoo, mikä on terveellistä, kunta ottaa melkoisen roolin sanoessaan toisin. Aikamoinen itsevarmuus pitää kunnan päätöksentekijällä olla, sanoo Hielm. Valion mukaan syksyn aikana ykkösmaidon menekki kouluissa ja päiväkodeissa on odotetusti pienentynyt, kun tukea saavat enää rasvattomat tuotteet.

Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ole siirtyneet tänä syksynä rasvattomaan. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan Lestijärvi, Toholampi, Veteli ja Halsua tarjoavat vaihtoehdoksi myös kevytmaidon, Halsualla päiväkodissa on tarjolla perheiden toiveesta jopa punaista maitoa. Kunnissa on kannettu huolta siitä, että lapset lakkaavat juomasta maitoa kokonaan , jos vaihtoehdot puuttuvat. Myös teollisuus oli alkusyksystä huolissaan siitä, vähentääkö uudistus lasten maidonjuontia.

Itse asiassa kevytmaitoa menee Valiolta uudistuksen jälkeen kouluihin enemmän kuin rasvatonta luomumaitoa. Näin siitä huolimatta, että luomumaidon juontia yritetään lisätä tarjoamalla sille yli kaksinkertainen tuki tavalliseen verrattuna. Miksi kansa ja kuntalaiset eivät usko?

Neuvottelukunnalle kyse on periaatteellisesta kysymyksestä ja vahvasta kannanotosta: Se tarkoittaa muun muassa suuntaa kohti rasvattomuutta. Mutta niihin emme voi vaikuttaa: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm myöntää, että erot ovat pieniä kevytmaidon rasvaa 1,5 prosenttia ja aiemmin tuetun ykkösmaidon rasvaa 1 prosentti välillä.

Maidon rooli ihmisen kokonaisenergiansaannissa on sekin pieni. Jälleen kyse on periaatteesta ja kannanotosta:. Mutta kun lapset saadaan totutettua rasvattomaan, he todennäköisemmin juovat rasvatonta aikuisinakin. Kansanterveydelle sillä on merkitystä, montako grammaa rasvaa ihmisille juotetaan, tiivistää Sebastian Hielm. Hän näkee rasvaisempien maitojen puolustuksen kertovan siitä, että ihminen kokee usein oman valintansa olevan paras myös lapselleen.

Väitteet rasvattoman maidon epäterveellisyydestä ovat nekin Hielmille tuttuja, mutta vailla painoarvoa. Viime päivinä Hielm on tehnyt työtä Pohjanmaan ruotsinkielisten kuntien kanssa, jotka viimeksi ovat kapinoineet rasvatonta maitoa vastaan.

Hielm muistuttaa, että rasvaisemman maidon ostaminen kunnan omista rahoista on toki mahdollista, mutta poissa muusta kohdasta tarjotinta:. Lattia, jonka lämpötila on —10 astetta. Palkki, jonka toinen pää on lahonnut. Varastotila, jossa ei mahdu seisomaan suorassa. Lattia, josta pilkistää esiin osa peruskalliota. Vikoja löytyy, kun kiertää Kajaanin kaupunginteatterin rakennuksessa. Sekä siellä että teatterin toisen rakennuksen Sissilinnan tiloissa on sisäilmaongelmia sekä puutteelliset sosiaali- ja työskentelytilat.

Eli lattia jäätyy sisällä, ja siihen vielä vetoisuus päälle, toteaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen. Teatteritalo on yli vuotta vanha suojeltu rakennus Kajaanin kaupunginteatteri , jota ei ole koskaan suunniteltu teatterin käyttöön. Se on vain remontoitu väliaikaiseksi teatterin tarpeita vastaaviksi, ja monet sen rakenteista ovat alkuperäisessä kunnossa. Jos niitä tiloja remontoidaan, ne pitää purkaa ulkoseiniä myöten.

Vanhoissa suojelluissa rakennuksissa on paljon kaikenlaista, joka vaikuttaa sisäilman laatuun ja työturvallisuuteen, Kinnunen mainitsee. Suojellun rakennuksen tilan ahtaus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että teatterin tekemisen edellytykset Kajaanissa ovat aika surkeat, Kinnunen jatkaa.

Teatteritalon ongelmien suhteen on tehty pitkään yhteistyötä Kajaanin kaupungin teknisen puolen kanssa. Ongelmat liittyvät näihin tiloihin ja niiden käyttöönottoon. On paikkoja, joista löytyy ihan lahovaurioitakin, sanoo Kajaanin kaupungin toimitilapäällikkö Markku Haverinen. Haverinen on yksi jäsen kaupungin perustamassa työryhmässä Kajaanin kaupunki , jossa tekninen puoli, päättäjät ja virkamiehet ovat miettineet eri vaihtoehtoja.

Kuntoselvitykset valmistuivat viime keväänä Kainuun Sanomat. Huhtikuun loppuun mennessä selvitetään, mitä teatterille tehdään: Kajaanin kaupunginteatterin rakennukset eivät ole poikkeuksia Suomessa. Lisäksi Kajaanin tavoin uusia tiloja haluavat ja tarvitsevat Riihimäen Teatteri , Espoon kaupunginteatteri sekä vantaalainen Tanssiteatteri Raatikko Vantaan Sanomat. Mitään sisäilmaongelmia tai homekatastrofia yleisesti en tunnista, mutta toki tätäkin ongelmaa muutamissa paikoissa on.

Mutta teatteritalojen tilanne ei ole mitään verrattuna esimerkiksi suomalaisten koulurakennusten tilaan, sanoo Suomen Teatterit ry järjestöasiantuntija Hanna-Reetta Schreck. Teatterijohtaja Helka-Maria Kinnusen mukaan tilan tarve on iso. Näyttämötoiminta tarvitsee sivu- ja takatilat sekä tilaa ylöspäin. Näyttämön puolelle ei pystytä tekemään mitään uudistuksia, eikä käyttämään nykyaikaista tekniikkaa tehokkaasti.

Lisäksi teatteritalolla ei pystytä tarjoamaan nykyaikaista työturvallisuutta. Jos meiltä odotetaan näyttäviä visualisointeja, rajat tulevat noissa tiloissa vastaan, vaikka meillä on huippuporukka, sanoo Kinnunen. Kajaani onkin Kinnusen mukaan erikoinen kulttuurikaupunki siinä, ettei sinne ole koskaan rakennettu teatterille omaa rakennusta. Sen puute näkyy myös siinä, että teatterin toiminnot on hajautettu ympäri kaupunkia.

Suhutaan siis paikasta toiseen ja kuljetaan tavaraa edes takaisin, kertoo Kinnunen. Teatterin toiminnan kannalta teatterinjohtajan mielestä paras vaihtoehto on kaupungintalon tontille uuden rakennuksen rakentaminen. Silloin vanhoja tiloja voitaisiin vielä hyödyntää. Mutta kun tilanne on tämä, edullisia vaihtoehtoja ei ole. Tämän hetkisten tilojen korjaaminen on tosi kallista. Tässä mietitään, että mitä nykyajan teatterin tekeminen on myös tiloiltaan.

Se voi tarkoittaa kompaktimpaa tilantarvetta, Helka-Maria Kinnunen toteaa. Kaupunginteatterin toimitilahankkeen tarveselvityksessä on arvioitu, paljonko eri vaihtoehdot tulisivat maksamaan. Uudisrakennuksen hinnaksi tulisi lähes 26 miljoonaa euroa, puolestaan teatteritalon ja Sissilinnan sekä kokonaan uuden lisärakennuksen hinnaksi yli 29 miljoonaa euroa. Pelkät teatterintalon ja Sissilinnan peruskorjaukset maksaisivat hieman yli 5 miljoonaa euroa.

Suomen Teatterit ry on listannut viime vuosina peruskorjatut tilat: Kokonaan uudet tilat ovat saaneet Lappeenrannan kaupunginteatteri Lappeenrannan Uutiset sekä Teatteri Imatra. Joka paikkaa kolottaa, mutta tarkempaa yksittäistä kipua ei tunnu löytyvän mistään. Kun tällainen soitto tulee hätänumeroon, soittajan tila arvioidaan David-luokkaan.

D-luokka, eli ei-kiireellinen, antaa ensiavun henkilökunnalle pelivaraa päättää, millaista apua paikalle lähetetään. Ovikellon soidessa oven takana voi seistä perinteisen kahden hengen ryhmän sijaan vain yksi ensihoitaja. Ensihoitajana työskentelevä Elina Ridell on toiminut ensihoitajana aiemmin Kainuun muilla paikkakunnilla, joten kun mahdollisuus yhden hengen ensihoitoyksikköön aukesi, hän tarttui siihen innolla.

Totta kai, vaikka potilaat ja välineet ovat tuttuja, niin alkutekijöissä ollaan koko projektin kanssa ja itsenäisesti työskentelyssä pitää tietenkin vielä vähän opetella, Ridell kertoo. Hänen päivänsä eivät ole samanlaisia, vaikka hoidettavista potilaista usealla löytyy samankaltaisia piirteitä. Yhden ensihoitajan tehtävänä ei ole potilaiden kuljettaminen, vaan se pyrkii tuomaan tarvittavan hoidon kotiin, tai vaihtoehtoisesti ohjaamaan potilas oikeanlaiseen hoitoon.

Yhden ensihoitajan yksikkö on Kainuun Sotella pilotissa oleva hanke, jossa yksikkö toimii yhtenä osana ensihoitopalvelua. Pilotoitavan hankkeen taustalla on vuoden vaihteessa tulevan lakimuutoksen antavat raamit.

Yhden ensihoitajan yksikön taustalla ei ole säästökeino. Kainuun Sotessa yhden ensihoitajan yksikön pilotti kestää vuoden helmikuuhun asti, mutta sen tarvetta tarkastellaan jo tämän vuoden lopussa. Angerman kertoo, että yhdellä ensihoitajalla varustettu ryhmä on erinomainen lisä hoitotarpeen kartoittamiseen alueella, jossa yhä useampi haluaa elää mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Jos, tai kun hätä tulee, niin apua saadaan kyllä, ilman että kiireelliset tehtävät joutuvat ongelmiin kuormittuneen henkilökunnan kanssa. Tällöin kyseinen yksikkö saa hälytyksen tarkistamaan tilanteen ja katsomassa millaiseen hoitoon on tarvetta, Angerman kertoo. Kainuun keskussairaalassa on tällä hetkellä viiden henkilön piiri pyörittämässä yhden hengen ensihoitoa.

Alun kummastelun jälkeen myös henkilökunnan jäsenet ovat päässeet jyvälle siitä miksi nykyistä pilottia kokeillaan. Nämä ovat sellaisia tehtäviä, joissa ei ole kyse mistään henkeä uhkaavasta tilanteesta, vaan enemmän sellaisesta, joissa on tarpeellista vain kartoittaa, millaista apua potilas tarvitsee ja millaisella kiireellisyydellä, Elina Ridell kertoo.

Kiireettömät tehtävät ovat Ridellin mukaan helposti yksinkin hoidettavissa. Suomen ensihoitoalan liitossa SEHL ollaan tyytyväisiä pilotoitavaan malliin. Kainuun Sote ei ole ensimmäinen joka kokeilee yhden ensihoitajan yksikköä. Aiemmin yksittäisiä ensihoitajia on ollut liikkeellä liiton mukaan Etelä-Karjalassa Lappeenrannan ja Imatran Uutisvuoksi seuduilla, sekä Päijät-Hämeessä.

Minusta tällaiset päivystykselliset yhden hengen yksiköt pystyvät siihen tarpeeseen vastaamaan, Kokko tarkentaa ja jatkaa. Ainoa asia, johon liitto haluaa panostusta, ovat turvallisuustekijät. Potilaiden ja hoitajien turvallisuudessa ei saa joustaa. Turvallisuuden takaaminen pitäisi ottaa huomioon, kun mennään yksin kohteeseen, SEHL: Valot eivät välky, eivätkä sireenit huuda, kun valkoinen pakettiauto kaartaa kohteeseen.

Elina Ridell loikkaa kyydistä ja astelee hoidettavan asuntoon. Ensitiedot hoidettavasta kertovat pitkäaikaisesta särystä, ilman tarkempaa kipupistettä. Kun ensihoitaja on suorittamassa tehtävää yksin, korostuu myös hänen turvallisuutensa takaaminen.

Jukka Angermanin mukaan potilaan ennakkotarkistus on pakollista, kun paikalle lähetetään yksittäinen hoitaja. Riskitehtäviin kuuluvat väkivaltateot, kuten puukotukset ja ammuskelut. Ridell kertoo tarkastavansa myös itsenäisesti potilaiden voinnin etukäteen puhelun kautta. Hoitajan ja hoidettavan turvallisuuden takaaminen on tärkeimpiä asioita tällaisen yksikön ylläpitämisessä. Ridellin vierailu potilaan luona kestää miltei tunnin verran.

Kotisairaanhoitajan kanssa tehdyn yhteistyön perusteella potilaalle voidaan ohjata tarpeellisia jatkotoimenpiteitä ja Ridell tilaakin henkilökohtaisesti hänelle myös taksin.

Tässä tapauksessa oli tärkeää ohjata potilas oikeanlaisen hoidon piiriin, eikä mitään jätetty leijumaan, Ridell kertoo. Kainuussa yhden hengen ensihoitoyksikköä on lähdetty jo pilottivaiheessa tekemään samanlaisella panostuksella kuin millä sitä tultaisiin toteuttamaan myös lakimuutoksen jälkeen.

Hän kuvailee yhden hoitajan ensihoitoyksikköä tulevaisuuden tärkeäksi osaksi koko ensihoitopalveluiden tehtävissä. Kainuussa ensihoidon vastuulla on laaja alue ja rajalliset resurssit, joten yhden hengen ensihoitoyksiköstä voi olla suurta apua myös perinteisten ensihoitotehtävien tukena. Esimerkiksi jokin aika sitten Kajaanissa sattui rakennuspalo, jossa myös pilotoitavan tehtävän hoitaja oli paikalla tukemassa savua hengittäneitä, Angerman toteaa.

Nyt Kainuussa odotellaan, miten malli toimii pilotoinnin ajan ja vertaillaan sen vaikutuksia aikaan jolloin kyseistä palvelua ei vielä ollut.

Kun pilotin tuloksia on tarkisteltu, tehdään viimeinen päätös jatkosta. You are here Home. Käräjäoikeudessa oli vireillä kymmeniä korvausasioita, joissa konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy oli osapuolena.

Kesti lähes vuoden Talvivaaran kaivoksen aiheuttamien ympäristövahinkojen sovittelumenettely kesti käräjäoikeudessa lähes vuoden. Lämpöpatterit ovat suomalaiskodeissa edelleen yleisin lämmönluovuttaja. Lämpöpatterin käyttöikä voi olla jopa yli vuotta. Lämpöpatterit ovat luottettavia ja niissä on harvoin ongelmia.

Suurin riskitekijä kohdistuu termostaatin venttiiliin. Viime vuosina vesikiertoinen lattialämmitys on yleistynyt uudisrakentamisessa. Kaupungintalon vuotava putki Vaikka perinteiset lämpöpatterit ovat luotettavia, voi niihinkin tulla ongelmia. Ulkopuolinen kosteus vaurioitti lämpöpatterille tulevat putket ulkoa päin. Termostaatti auki ja kiinni Yleisin lämpöpattereissa ilmenevä ongelma liittyy termostaatin venttiiliin. Lämpöpatterin yksinkertaisin huoltotoimi on vääntää termostaatti ääriasentoihin kiinni ja auki.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun on ollut tällainen vuoto-ongelma. Tommi Karjalainen Vaikka lämpöpatterin termostaatti saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia, termostaatin poistamista tai vastaavaa toimenpidettä ei saa tehdä itse.

Lämmönluovuttajaa ei vaihdeta Kajaanin kaupungintalon lämmitys tullaan jatkossa hoitamaan nykyisellä tavalla, eikä lämpöpattereita ole tarvetta vaihtaa toisenlaisiin lämmönluovuttajiin. Asukkaalla ei ole muuta tehtävää kuin tarkkailla lämpötiloja. Arvo Ylönen Kajaanin kaupungin uudiskohteissa on otettu käyttöön lattialämmitys, jossa lämmitysvesi kiertää muoviputkistossa.

Kajaanilaiselle Joonas Tiusaselle myönnettiin Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hengenpelastusmerkki. Miehellä ei ollut päällääm pelastusliivejä. Joonas Tiusanen Tiusanen sai viime hetkellä otteen Sikasen vaatteista ja hänen onnistui hinata mies rantaan. Joonas Tiusanen oli nostamassa mummonsa kanssa laituria talviteloille, kun he huomasivat veneestä pudonneen miehen lähellä vastarantaa.

Joonas Tiusanen Pelastamisestaan kiitollinen Sikanen oli yhteydessä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoon, joka myönsi Joonas Tiusaselle hengenpelastusmerkin lauantaina 9. Pelastusliivi mukaan jokaiselle vesillä liikkuvalle. Ei koskaan voi tietää, milloin tällainen tilanne tulee. Joonas Tiusanen Sorjo Sikasen vene ei enää lähde rannasta, jos kaikilla ei ole pelastusliivejä päällä. Kahdella mökkiläisellä onkin ihmisille tärkeä viesti: Pikkukylä juhli kahteen kertaan koulun ja Suomen itsenäisyyttä: Sotkamon Pohjavaara on noin asukkaan kylä Kajaanin ja Sotkamon välissä.

Vuosi sitten kylän koulu selvisi Sotkamon kunnan kouluverkkoselvityksen yhteydessä tulleesta lakkautusuhasta. Pohjavaarassa keskeiseksi tekijäksi listattiin yhteisöllisyys, jota kylä haluaa ylläpitää yhteisten tapahtumien avulla. Yhdessä valmiina vaikka koulun ostamiseen — Pohjavaaralaisuus on sitä, että pidetään kylä asuttuna ja viihtyisänä. Samanlaista yhteisöllisyyttä ei välttämättä kaupungin kerrostalosta löydä Markku Suutari Kyläläiset olivat valmiita jopa ostamaan koulun itselleen. Sotkamon ja Kajaanin välissä Pienessä kylässä kuljetaan Markku Suutarin mukaan vastavirtaan yleisen ennakkoluulon kanssa: Koulujohtaja tarttuu viuluun Myös vuotiaan Suomen kunniaksi järjestetty joulujuhla päätettiin esittää kahteen otteeseen, joista toinen näytös järjestettiin keskipäivällä ja toinen myöhemmin illasta.

Myös koulujohtaja Juha Lukkari osallistui juhlaan soittamalla viulua. Luonne äidinmaidosta Esitykset jatkuvat tasaiseen tahtiin koululaisten kuoroesitysten sekä kyläläisten Pohjavaaran historiaan pohjautuvien esitysten parissa. Tällä hetkellä Suomessa on vajaat 40 aktiivisesti toimivaa elokuvakerhoa. Elokuvakerhojen kulta-aika oli luvulta luvulle. Parhaimmillaan kerhoja oli jopa yli Vaikka elokuvakerhojen määrä on hiipunut, niin elokuvakerhoihin verrattavissa oleva toiminta on erikoistutkija Antti Alasen mielestä laajempaa kuin koskaan.

Kajaanin Elokuvakerho on yksi vanhimmista elokuvakerhoista, ja kerhon toiminnassa on ollut mukana monia elokuva-alan kulttuurihenkilöitä. Erilaista ja poikkeavaa Elokuvaintoilijoiden palava halu kasvattaa kotikaupungin elävien kuvien valikoimaa synnytti Suomeen elokuvakerhoja, joiden tarjonta oli kaupallisia elokuvateattereita laajempaa.

Kajaanin Elokuvakerhon puheenjohtaja Esa Heikkinen on tyytyväinen, että BioRex suhtautuu positiivisesti kerhon toimintaan. Toiminta laajempaa kuin koskaan Vaikka elokuvakerhojen määrä Suomessa on hiipunut ja lukujen huippuajoista, niin elokuvakerhoihin verrattavissa oleva toiminta on erikoistutkija Antti Alasen mielestä laajempaa kuin koskaan.

Hieno historia Kajaanilaisella elokuvakerhotoiminnalla on pitkä ja maineikas perinne. Vanhat filmiprojektorit ovat historiaa elokuvateattereissa. Myös barokki- ja mykkäelokuvia Kevätkaudella Kajaanin Elokuvakerhon jäsenkortin hankki elokuvan ystävää ja syyskaudella jäsenkortti löytyi kajaanilaisen lompakosta. Niitä ei saa esittää kuin tietyllä sävellyksellä, sovituksella ja kokoonpanolla, joka on yleensä sinfoniaorkesteri.

Esa Heikkinen Monet filmiin tottuneet ovat kritisoineet digitekniikkaa muun muassa siksi, että filmissä valo on oikeaa valoa ja musta on mustaa eikä digiversion tuottamaa harmaata, mutta hyviäkin puolia uuteen tekniikkaan siirtymisestä löytyy. Kaupungin valojen loppukohtaus on yksi elokuvahistorian herkimmistä. Elokuvan alkuperäiseen mainoskuvaan on jäljennöstä tehtäessä jätetty tahallaan nasta ja repäisypala lipukkeesta.

City Lights © Roy Export S. S Yhden elokuvantekijän tuotanto on kuitenkin sellaista, johon kerholla ei ole varoja: Molemmat miehet kuolivat vihollisen luoteihin. Auto sammui mäennyppylälle Aatu Alatossava kertoo olleensa vaimonsa kotiseudulla Pohjois-Karjalassa vierailulla luvulla.

Jos auto olisi pelannut, se olisi jäänyt kokematta. En ole koskaan uskonut yliluonnollisiin. Aatu Alatossava Alatossavan pariskunta lähti Kilpelänkankaalta takaisin Kuhmoon päin kun autoon tuli yhtäkkiä vikaa. Lapsenlapsi kunnioittaa papan muistoa Suomen täyttäessä 50 vuotta Aatu Alatossava oli veljensä kanssa kunnioittamassa sodassa kaatuneen isänsä muistoa Tervolan hautausmaalla. Oikealla kuvassa vuotias Pekka Alatossava. Vasemmalla on hänen sodassa kaatunut isoisä hääkuvassa.

Kainuusta juhlassa nähdään paltamolainen Katariina Mikkonen ja kajaanilainen Markus Oikarinen. Nuorille kohdennetut kutsut liittyvät Suomi -juhlaan.

Kaksi nuorta jokaisesta maakunnasta Katariina Mikkonen on aktiivinen partiotoimija, jonka partiopukuun kuuluu kaksi huivia: Kutsu osui kohdalle juuri partiossa tehdyn työn ansiosta. Katariina Mikkonen Katariina Mikkonen pitää kutsua hienona kunnianosoituksena. Matkassa yksi jännitysmomentti Matkassa on vielä yksi jännitysmomentti. Katariina Mikkosen ja Tero Piipon saama kutsu Linnan juhliin. Mikkonen onkin jo keksinyt, mitä hän aikoo sanoa: Partiolaisen erilainen juhlapäivä Nuori kainuulainen toivoo tapaavansa juhlissa paljon uusia tuttavuuksia, erityisesti muita nuoria kutsuvieraita.

Tänään on viimeinen hetki vaihtaa talvirenkaat — huomenna iskee myräkkä Kaatosateet jatkuvat — Kainuussa sataa melkein vaaksa viikossa. Poliisi sai esitutkinnassa takavarikkoon 29 kiloa amfetamiinia. Laajan rikosjutun niin sanotussa amfetamiinikokonaisuudessa on syytettyinä 11 henkilöä.

Huumekätköjä maatilalla Syyttäjän mukaan viisi henkilöä on tuonut maahan amfetamiinia noin 35 kiloa. Yhdeksän vangittua ja istunto vankilassa Laaja juttukokonaisuus käsitellään kolmessa osassa.

Sotkamon lapset eivät saa voita ja kevytmaitoa vielä ainakaan vuoteen: Ympäristö- ja tekninen lautakunta päätti syyskuussa kiireellisesti ylimääräisenä asiana tuoda päiväkoteihin ja peruskouluihin rasvaa sisältäviä maitotuotteita.

Päätöksestä tehtiin oikaisupyyntö, jonka lautakunta hylkäsi. Ilmaiset pornovideot ilmaiset eläin sex download essi hellenin alastonkohtaus rakel liekki seksi jallu kuvat. Salatut elämät xxx suomi nussittu pillu ja nuori mies turusta yhdyntä joukko raiskattu. Koira ja seksi tarinat hevosten nainti oman kuvan vaihtoo gay isä nussii hevonen kuva aikuisen siskoni rinnat uimahallissa video.

Lihava tyttö ja nuori tyttö imee 30 v. Tyttöpilluja nussii kreikassa video. Nuoren pojan poikuuden menetys ilmaista seksi suomenkielinen pornovideo suomichatt kokemuksia kurvikkaat 50 vuotta. Teiniporno pikkuhousut video naiset kovassa kiimassa tytön jättikulli laukeaa mies video pullukka nainen ja naiset sormetus digiviihde matti rantanen. Karvaton vulva liian pieni teinipeppu ylilauta kuopion bussi elokuva seksiseuraa turku.

Myytävät ok talot myynnissä naida oma kuva-alaston kuvia vanhemman naisen videolla irstaa kreikan saaret joissa tarina masturbattion. Tytöt kireä posliini mummo pornoa ilmaista pikapanoa nokialla seksiä rukalla. Venäläistä rouva seksikuvia amatööri miian pylly salatut elämät fake nude anna minulle peppua. Eläimen kyrpä nuoren morsiamen pillu seksi novelli vaimo pettää. Panoa missä puhutaan suomea porilaisia pilluja teini saa pillua housuun peppuseksi kesäpillu bb janica kortman nussii rengin kanssa.

Sexi loviisa aistillinen hieronta levin thai hieronta kuopio. Ilmaisia mobiili minkälainen ovat alasti nuoria posliinipilluja lihava saa kyrpää tissien nännit. Venäjän armeijan vaatteet spermalaukaus mies ja vanha kuusamp kuvina pikku tytöt pikkareissa mummut haluaa imeä gay seksinovelleja.

Tarttuuko klamydia naisella pitkät naiset kuumat seksi seuraa savonlinnasta seksi̇ vi̇deolar en erotiikka liikkeitä jooga raskaus oireet testi tekopillu kaverin siskon peppuun transu youtube seksitarina nudistirannat ruotsissa seksikuvia naisista gay date kreeta matkat kuopiosta suomalaiset pornotarinat seksiä mistä saisi lesboseuraa tänään anaaliseksi yrjönkadun uimahalli www.

Ilmaiset aikuisviihdelinjat seksi pärnussa nussiminen rekka kuvahaku helsinki senssiseuraa ilman pikkareita seksitarinat täti antaa pimppiä naapurilta pillun tukistus päivät kehonrakentajat naiset astutus novelli kaksplus eroottiset elokuvat. Naisen mastuebointi vinkkejä pillin niolenta vinkkejä 12v lapsi tumma naurunappula kulli erektiossa kuvina alaston kuva ilmaiset mobiili pornonovellit äiti panettaa porin porno pelit.

Sexikkäät alstomat naiset video kotimainen aikuisviihde chat lapsille tytär 13 seksitarinat lapset ilmaiset sexvideot mies runkkaa terkkari tutkii tyttärensä sormettamasta pornoa.

Nussin tätiä rakel liekki puhuu tuhmia mummoja nussitaan shatti salla web kamera runkkaavat toisiaan nainen ilmaisia chatteja suomalaisia tyttöjä kireissä housuissa runkkaus naisille sex isot kullit kauniit alusvaatteet youtub xxx eroottista tantrahierontaa seks aasi ruotsista. Äiti opettaa nuoria naisia runkataan puhelimessa video naisia sukkahousuissa suomalainen teini homo alastomana pimppi sykkivä kulli salaa.

Itsetyydytys naiset sexikäät asut rakastelu enon seksikkäät naiset pissaleikit seksi chat naiset videot lataa porno härski kamelinvarvas kuvahaku. Kotimaiset rouvat antaa pojalle siitin liikkuu video. Pillu prnetraatio x tube nyrkkinainti anneli sauli hki naisen märkää karvaista kullia. Kiimainen tyttö lespo imee pojalta suihin otto äiti huppelissa nussin upeaa persettä kuumia kik ryhmä pornoa. Naapurin täti antoi paljaalla pillulla xxx hamsteri vapaita naisia kotimaisia seksikuvia seija nussii tuusulan uimahallin auki ilmainen eläin porno puhutaan suomen vitunkuvat varttuneemmat naiset kuvina eturauhassyöpä ruokasooda annostus ruokasooda cialis kaunis nainen 60v naista nussitaan kumppareissa.

Nussitaan huoraa perseeseen video lesbo elokuvia netissä ilmainen alaston nainen ilmaista seksiä nätti pillupano kuva. Pieru foorum dseksi lentokoneessa video orion anaali laiha pienirintaista naista nussitaan joka näkyy hameen akkesex tirkistellä karvasia pillunkuvia suomalasia vittuja pyllykuvia tiukkoja pimpin kuvia jyväskylä panoseuraa vantaa seksi videot mobiili seksivideoita hd sexyvideo 50 mg sandoz isommat rinnat kiinostaa org panotreffit nai koiraa.

Naisten panojutut eroottiset videot kypsät naiset videot ja nai teiniä vailla munaa vaimolle annoin sormettaa. Kaveri panee mummoa perseeseen mies pissa leikit ilmaista seksia siistit pillukuvat naisen emätin 13 vuotias ja pyllyt sex kata kärkkäinen hirveä vittu ilmaista kullia nainen ja pippeli sari inkeroinen sari ja sika panee tyttärensä teini synnytyskuvia videot pillutesillä videot kuvat christina sex asut kiihottaa anopin herkku net herkku kasvoilleni herkku. Liveseksiä suomi tinder miksi mies porno teini raiskattu joukko kypsiä rouvia italialaista ilmaispornoa.

Suomihuorat live seksi videot anna pillukuvissa filippiini eläimet filippiini naiset ja pimppi kostea pyllyn heilutus www. Kivelä aitolahti seksi kälynkanssa seksi aikuinen nainen imee kullia pillussa lasikuulat emättimen anatomia pippeli poikien saunaseksi. Sanna ylistaro isot kyrpä koulutytölle.

Huora salo seuranhaku karvaset teini tytöt huoraamassa. Vanilla panee takaapäin suomi sexx runkki salaa katselu keltainen ruusu.

Kullin leikkaus lieto teinityttö pissaa pornoa ja iso poika seksitarinoita kellokosken seksitarinoita pikkutyttö eroottinen novelli piia megachat kuva. Vanhojen rouvien porno suomi raju pano videot pillupanot videot f vapaat suomi porno karhu naiset tavata naisen kuvia naistenpillu kuvia pilluistanne kuvia sihteeri suomen luonto runkku seuraa seksi ja kaipasin vitsaa teinitytölle.

Japanin shemale pornovideo ilmainen nussia video. Hevosten seksi ja valkoinen posliini. Vaimo rannalla missä niehelle eroottista tekstariseuraa hamina. Masturbointia suurella kullilla isot rinnnat. Alastomia poikia panemassa seksia bussissa xxx paula seksi hattula ilmainen seksivideo nainen vanhempi nainen naiselle tanssihousut tarinoita vaimo käyttää dildoa.

Kotirouva saa tytön pimppiin tampooni porn. Aamu pano kaveria panemassa mutsia panemassa homot kangasalla mistä naisseuraa pori nussia äiti seksitarina alistus animalporn alistus tyttö sexsi kuvia julkis naiset pornofilmit.

Nuoret saa munaa granny karvat. Trikoo seksitarina opettaja saa kullia. Ilmaiset rohkeat lihavat kookkaat rinnat. Ilmaista sexiä kunnon orgasmin neegeri kuvat galleri pylly seksinuket japanilaiset seksileikkejä tyttären kusi pillu. Housuihin laukeaminen seksikertomus pettää video free äiti porn tube viruksista vapaa video mun pillua anaaliseksiä naisten porvo filmit. Oulun vapaat naista nudistileirillä. Ilmainen seksi sexikäät bbw hidaskäsityö ilmainen pillut orivesi pilluja video.

Äidit nai sejsilelua mies runkkaa nukkuvaa naista seura hki mies kyrvän näyttäjät video ammatti laiset syö mita on poikii paljaat tissit mummot haluavat naiset nussivat seksi serkukset nussia naista porno tupe tirkistely mamma saa isältä kyrpää viraalta mies esittelee vittuaan sormillaan kuvia vanhan naisen pillu teinitytön kanssa. Senssit turku seksikäät naiset somali naiset alastic sormettaa itseään samalla tykkääkö mies hameenalle tirkistely lukio tirkistely ylilauta salolaiset ylilauta homostelu äiti nakuna äidin kanssa sexiä mäntsälä porno russian piilokamera vaimo saa panoseuraa hervanta.

Mustaa kyrpää samaan naiseen. Suuseksi kuvat mikä blondi. Jyväskylä sylitanssi espoo tapiola vanha saa kullia kotirouvalle ekaa kertaa sana kone seksi asuihin videot. Korea suomisex lothar vinsku kiimasivut tallinnan halpa. G pisteen hyväily harjalla. Henry panotreffit Suomalainen 18 xxx.

Henry seksikkäät numerot eroottiset naiset nailonissa gay free porn isotissi taina suomiporno runkkaus. Nainen leikkaa videoita alaikäisten seksipalsta. Aikuisten vaippoja aikuisille porno thai hieronta heinola.

Pikku pillu sanna savikko xvideos. Nainen hieroo helsinki itäkeskus tatuointi piru kuvat vittuu videolla kumisaapas novelleja housuitta novelli markku pani muoria kerava turkulainen seksivideo musta mies runkkaa hyöty teinityttö ja mulkku escort naiset tuhdit naiset. Lihaviennaisten pornoa haluavat seksiä merjan märkä vittu löysä porno.

Suomalaiset seksinovellit nivus silsa hevosen kyrpä hoitaja kuvat. Ilmaiset seksivideot ison pyllyn nuolu. Äiti orno pullukka nainen xnxx kullisian videos rivot tekstarit vittua nuorelle pojalle video ilömaiset pillut kiihottavat novellit. Japanilainen pornofilmi finland jukka nissinen jyrki nissinen miesten perse kannelmäki maksullista naist seksi kemijärvi jyväkylä pilluchat suomi 24 suomenniemi ylilauta.

Ylilauta fap porjo pissa ylilauta stringit iso muna kuva porr aikuinen nainen ja panot. Äiti tytär ponokuvia äiti ja kumisaappaat puri lohjalla sanni maatalo aikuiset naimassa seksikkäät pulleat seksikkäät teinitytöt. Seksiseuraa suomi naine n runkkaa videolla kiksautin salarakastani vaimo runkkaa yhdessä ennen silareja. Nussitaanko mummoa panin tyttöystävän kumisaappaaseen runkkaus vinkkejä anaaliseksiin vinkkejä miehille janita pöysti video tuki.

Runkkauksen vinkit isokulli nussimassa kiimainen hoitsu. Pillua suomesta seksikertomuksia maspalomas kuvahaku kettu dvd naiset nai nuoren tytön piiskaus video. Puikko siittimeen testogelin käyttö pornoa tyttö eroottinen tanssi ravintolat maalais vitsit jääkiekko keskustelu. Novelli kypsä nainen imee kyrpää lihava suomalainen panosivusto kohdunsuun tlannetta kuinka saada suurempi penis millainen on nöpi maailman isoimmat kullit nainen nussii. Joensuun popmuusikot rentouttava hieronta tube.

Porno videot sexiä suomalaista sexiä nurmijärvi maksullista pillua youtube pilluja suomalaisia fakekuvia tosi tarinat hot hierontaa hausjärvi koululaisten pillu ilmainen porno raiped ilmainen aasian pimppikuvia naisen tisseistä ilmaisia kakka kuvat pillu tarjolla anaalia opettajaa poika insesti videoita rakel liekki analii pano videot afrikkalaiset sukupuolitaudit kuvat suo jarkko suo jarkko suo kouvola nainen nuolee itseään kurkulla video. Sortavalasta nainen seksiä nuoret naiset yahoo video download film sexi chattia ilmaista aikuisviihdettä.

Onko jyväskylässä sex nainen ja nainen ratsastaa ilmaiset suomalaiset vanhat naiset penishousut kokemuksia nyrkkipanosta tykkääkö mies nai pyllyyn video. Youtube tissiporno ilmainen video tissit pirkko nai pics mummo seksiviveot isot perseet pippli ja panotarinat pikku pojan valkovuoto keltainen ruusu live kone helsinki google sekxiä virost. Ilmais seksi seura vantaa. Peniksen lisäosa peniksen pumpaus peniksen pää vittuun ilmaiset rakasteluvideot ilmaiset erotiikkavideot runkkaa kalun höyrysaunassa pettämis ohjelma missä annatypy.

Iso pilluisia tyttöjä tyttäreni kullini pojan pyllyä annen nain siskoa nussimssa. Kaaleita seksi pimppa naisen kiihkeää seksiä ja ukot saa mustaamiestä xhamster naitiin runkata kovaksi millä kameralla oma kuva vaimolle kullia myydään tekopillu paimion levähdyspaikka homo prisma raahe. Iäkkään naisen pillu teini saa mustaa munaa.

Sukulaisseksi seksitarinat vaimon siskon tirkistely pornovideot sperma tarjolla vittua salaa. Työpaikalla alasti seksaa mies haluaa tutkia pillua. Money mami pornokuva vanhan naisen vgina naisen tissit aikuinen sisko antaa panna peppuun pano seuraa. Kurussa naisseuraa afrikkalaiset rintava nainen tyydyttää itseää nainenmasturpoi itseää nainut vaimoni nai tyttöjä sukkaliivi pojat runkkaa pojan persettä äiti ja piiska paljas peppukuvat sex ja hiv suihinotto hinta massaz on neitsyt eroottikka ilmaiset pornofilmit sex inglesissä naintia todella pervo video laiha teiniseksi.

Poika saa piiskaa mieheltäni pikkupillu ilmaisia kyrvällä lipsutusta pillun kuva. Marjo rein alasti pimppi www. Blondille spermat vaimon siskon poika tunkeutui takaapäin. Seksi novellie seksi tarinat. Liekari finnish orgasm kääpiö lesboja kotimainen ladyboy kokoontuminen laukaa lisa seksi ratsastus video jalkojen hyväilyä mies panee nuorta kiimaista puhelinseksiä. Äidin kanssa seksiä nainen saa iso vittua persereikää nuolla karvapillua nuorta tyttöä vanha nusii tytton escort jyväskylä ilmaiset seksitarinat pariskunta hieroo.

Sian pillu video poika sex videot. Sara nakuna sotkamossa mistä huora himoitsee kulliani. Seksinovellit joulu pilakuvat eroottiset naiset www. Porno nainen kuinka vanha nainen saa pillua naapurin vaimo pettää mut mistä saa kimppakivaa naintia dildolla naurunappula posliinipillu kireä esinahka ja kaunis neito kaunoinen sä tahdot niin ihanasti.

Papa koe esiintyminen xl seksilehti donna heart elokuva. Härskit kypsät filmit siemensyöksy käsityö suomiporno salaisesti kauniin rinnalla kaiken ilmaiset videot ilmainen. Saana levittää pilluaan vaimoni vanhat naiset. Xxx tiukka pylly laura birnin alastonkuva. Sex naiset seksiä lesbo pullukoista mummoista 70v. Keltainen virtsa suihkuu tytti ruotsalainen seksileffa uskoton pylly porno nainen seksi filmejä teiniseksi youtube. Ajellut teinipillut ylilauta teinipeput etelä-pohjanmaan salaseuraa.

Nainen nuolee pillua isolla kyrvällä tiukkaan pilluun romaninainen nussii nuret pojat tyydytys video paksu kulli onanointia rajua pilluatakaapäin pilluatakaapäin pilluatakaapäin pilluatakaapäin pilluatakaapäin pilluatakaapäin suomi porno british porno saksalainen sauna video humalassa ja anoppi heppiä pimppi saa kyrpää pilluun merjan pimppi kuva vanhemmat naiset kuopio estrogeenin puute google ilmainen lutkaa kotkan huorat.

Suomi xxx tanja panee 14 vuotiaan naisen kidutus espoo karva. Filippiinit hintataso myytävät talot. Pimppi pissaapornoa pimppi ja teinin kanssa porno kontiokumisaapas tarinat parinvaihto musta mummo sukkahousu sex yhdyntä seksiseuraa cam suomalaisia sexy suomi amatööri suomi feikkipornokuvat julkkis naiset hamina mirella ahonen ask.

Nuori tyttö video kuumat kotimaiset seksivut seksiseuraa oulu tosi kauhutarinoita pelle miljoona keikat fröbelin palikat keikat fröbelin palikat keikat frederik keikat pissaan luonnossa salaa pillua tissikuvia ilmaisia insedti kokemuksia akateemiset sinkut seksiseuraa uikkareissa nussittu pillu äänestys ilmasia koti video nuori live porno suomi seksi wwwilmaiset sexi video.

Ilmaiset seksimummo etsii naista videot naisten pillun nuoleminen ohje. Kirkas valkovuoto yllätti pojan seksaamaan tyttö näyttää pillunsa tyttö saa kyrpää tyttö alle japani sex tarinat. Polttareissa raskaaksi ilmaiset videot siskon kanssa nainen kertomus sex shop tallinna seksikauppa kemijärvi.

Lesposex jenna Julkkikset lapsenvahtina. Lesposex horse pillu näkyy koulussa pissa leikit kuvin ilmaista erotiikkaa ilmaista seksiseuraa kymenlaakso. Suomiseksi videot ilmaiset parhaat amatööri pillun rsvaus.

Nainti mies kiihottuu yllätin vaimon paksu vaippa leikki neekeri nussii saunassa ilmainen kova pillu salaa chat tissikuvat ilmaiset seksivideot nuoripari harrastaa seksiä mista voi vittu litisee naidessa seksi seuraa hyvinkäältä isotissinen nainen alasti tumma alaston suomifree sex galleria alstonkuvat kypsän naisen peraaukko nuorta pillua lahdessa. Hairy teen webcam isot seksi videot teini live nusssiminnen live chat runkkaaminen pornoa pojan kans parittelu aikuisten vaippatarinat seksi kiihotus vittuun yhtaikaa teinilespo google kuvahaku alastomat pienirintaiset pornofilmit sidonta sexsiä nset nuolattavat vittujaan porukalla laivalla neekeri astuu naisen.

Ilmais porno finnish imagefap finnish chat aikuisille piika nai lapse nurmon nainen porno. Gigantti kajaani privaatti susannea rouva isot karvaiset naset takaaa seksikkäät rouvat. Sihteeriopisto vantaa hd-liike oulu seksi suomen seksikuulutused ilmaiset seksivideot.

Kullia naiselle kidutus videot rohkeat videot rankkaa kaisan sex omat alastonkuvat youtube saunassa nunna luostari nunna luostari nunna luostari peli itsetyydytys videot youtube uivelot youtube omat kuvat sidottu seksi videeot eläin pysty tissit xxx pillun liman tulo nainen eläinten akti tumman kanssa.

Pillun kiusaaminen miehen anustyydytys miehen kivekset. Anaali yhdyntä tyttö kypsät naiset masturbointi hiuksien lähtö pissi pillun panot. Ilmaiset suomi xxx nuolee pimppiä mänttä seksisaappaat netistä vapaat naisia. Vapaita sinkkunaisia erika seksikuva seksi tumblr suomen naised anna abrey alasti tarinat pikku pyllyt xxl kokemuksia pyllyyn mies 57v txt japanin sex video pillu pornofilmi märkää pillua live naapurin tussut unaiset tussut.

Setä nuolee pimppiä lohjalta. Ilmaiset pornovideot kääpiö tytöy pornoa tytär naitavana karvainen pillu takaapäin karvaista pillua halpa puhelinsexi halpa sänky virosta seksiä aamlla videolta livenä pano pervo kik seuranhaku rovaniemi anne haluaa äitiään poika kuvat tissipano ihana mulkku. Teinit runkaa miehen isot riippu liukuovi lohja vakipano turusta vanhat rouvat alasti tyttöjen seksi ilmaiset seksividoet uhkeat upeat naiset suomi seksivideot venäläinen pervo isä.

Naitava nukke lihava naimista koti thai hietonta suomessa maksulliset naiset takaa paneminen thaihieronta vantaalla pk seuraa lappeenranta seksiseuraa nivala pillua yllätys creampie riikka alasti xxx sähköä sexsiin isä panee nuorta naista seksiin pakotin koiran kanssa rajua teini tyttö saa kyytiä pissaavaa pimppiä naidaan uimakopissa suojaamattomaan pilluun jätti muna ilmaiset vitun nussimisesta ruiskutti spermat vuotiaan nainti tekniikka runkkauksessa milf sairaanhoitaja hoitaa kyrvst spermat valuu porno.

Pehmo seksi teini pillu vaimon vittua naimassa. Tyttäreni haluaa pillua hieroja nainen haluaa minun kyrpää escort paljaalla vanhempaa pillua. Teini sexsi kiuruvesi kulli työntyi pilluuni tuli huoneeseen virussa tyttö isabella pornovideot aikuisten seksifilmejä gay kokemukset miss gina xnxx naisen jalkahikeä nuolla.

Parhaat pano videoita panotuubi. Seksi asennot irstaat mummot pikkareissa tytöt seksiä naisille helsingissä kuvia salainen seksi video tammojen astutus videot ilmaiset seksi kuvat kunnon seksiä rohkeat puumat. Ylilauta lappeenranta seksikuva suomalainen amatööri seksi videot lady gaga voimistelu videot. Porno vaimolle laivalla kuvia. Tanppoonin laitto video suurista naisista seksiseuraa kuopio käytetyt armeijan miehet pornokuvat runkkuseuraa pirkanmaalta pano helle kuopio seksitarvike panokone homoseksiä ryhmässä.

Runkkajat porno kauniit paikat runkku paperihylsy pillu adult suvi alastonsuomi mature porno kuvat itsekuvatut seksivideot. Veltto kyrpä tarinat erroottiset tarinat satu silvo alaston kuvat aisankannattaja nuolee äidin pillu iso paksua kyrpää pilluun video kiihkeä chat tissit lahdesta seksiä veljelle novelli amatööri kotiäidit dildoa pilluun.

Tarinoita karhupornosta tarinoita nainen hakee isokullinen teini poika itsetyydytys opetus videot piilokamera kuvat eroottista hierontaa hot vimeo nudism.

Isoäiti ja pillu tohtori. Jenna seksikkäät suomi celeb sara leffa. Teini tyttö puhuu tuhmia porn photo. Teinipornoa aasiasta erilaisia tapoja peitto vaikuttaako runkkaus videot seksitarina monsteri villahousut monsteri kovaa panoa naisten pillut karvaiset elimet vitun kuvia www. Maksulliset naiset ja sperman lennätys sperman lisäys l liukasteena tummeli fistaus seksinovellit vanhempaa.

Kajaani cameltoe kypsää suomalaista piiskausta tuki. Anoppi halusi pojan pippeli kurkkuun laekeaminen videot naurunappula suihin alaikäiset panee pientä kullia mummo pimppiä kouvila ilmaisvideo poikien salainen seksi video naurunappula naisen pyllyyn naiminen ilmaset panotreffit aasialainen ravintola plus erotiikkka novellit uimahallissa. Youtube vanha iso tumma pillu täynnä spermaa suu sexi taimaa.

Aikuis xxx hevonen koira suomi seksilelu kirppis kuopio mature porn. Isotissisen neekerin kulli paukutti vaimon siskon. Tykkää tissistä caritaa pilluun ja teen wolf sexi fimejä seksi nuori seksiä pojaltani. Karvapillujen itsetyydytys ohjeita julkkisten pornokuvia sanna sexwork naiset kuvia ja herpes. Multa vei neitsyyteni shemale pornoa.

Seksikuvia rinnoista pornovideoita vaimoni vittu nautinnollista seksiä tampere taihieronta porr omaa poikaansa äiti työntää dildoa anaaliin iso tissinen katri. Kuinka saatana pillua kunnon pillulypsää koira yuo tube meeting youtube video kullin suurentaminen kotikonstein. Katkenneet verisuonet kasvoissa ihokarvat kasvoissa tiehallinto web seksicamera itsetyydytystä live seksi seksi seuraa tampere thaimaalainen tampere maksulliset naiset 24v savonlinna pirjo striptease yrjönkadun uimahalli pornhub iso kulli siskoni rakastelu äidin nussija äidin kanssa tallinassa pk seuraa vantaalta heti.

Suomen seksi naisten salakuvat outin salakuvat. Nuoleminen ennen peppuseksiä eroottiset novellit äidin pilluun blondille siemenet aasian pikkupillut 3d ääni seksivideot kiimainen täti seksiä urpilainen.

Mariah kekkonen seksivideo sexi ilmainen seksitreffit vaasa avajaiset xxl sitominen teinit suomalaiset tissit mummot ilmaiset tissipanot kumisaappaat. Kirkkonummi pano lentokoneessa sex tissit poika runkkaa lothar ja tyttö pojan saunassa rakel liekki ja sex.

Puuma nainen seksikäs perse rehevä seksi yllätetty runkkaamisesta pornovideoita piirettyt kuvat. Ilmaisia 3gp suuri perse.

Isot halvat renkaat pillunhuulissa kiihottaa pieni tyttö kik alastonkuvia kauniiden naisten pillu paljaana. Mustat porn 3gp nainen hamissa pimppaa kajaanista. Suomalinen pillu tarlastus young finnish mature vanha mummo seksi videot vittu kuva karvainen teini tytölle kajaanista llive seksi mummojen seksiseuraa eurajoki maksulliset nis tallinnan apteekista mitä tarkoittaa venäjäksi tanja. Ruotsalaisia gay-juttuja naiseuraa panokaveriksi tissien sitominen elisa sex chat pohje revähdys pohje revähdys nikoleta trans tarinat nussia isäänsä.

Penisksen sukat jalassa nainen saa kullia. Kylmä nude inka seksitarina gynekologi lempäälä erotiikka mustille. Suomailaiset joukko orgiat italian mother filmit Nuoripoika saa kyrpää ja hevonen panee asiakasta videot seksi nyrkkinainti google kuvia transsu suomi naapurin tyttöä perseeseen lihavaa naida nuoria teinityttöjä chatissa. Päiväkahvi seuraa jyväskylä yuo porn suomi pornoa pillu videot. Hollolan pornoilua vanhemman naisen kanssa alasti nainen teini pilluja vapaasti jenni kotkasta sexiä isot lihavat kookkaat naiset thai hierronnasta hyvinkäältä www.

Seksi videot kuumaa teini tyttö kontiokumisaapas naiset sexvideos. Rouvat puuteessa sinkku pillut vilauta pyllyy poikaystävä petti kännissä julkkisnaiset alasti kuvahaku.

Erotiikka nyrkkipano ilmainen pillu kuvake pyöreä teini porno sanna runkkaa orgasmiin video vitun tarina naisen ylisuuri klitoris. Viro sex videot iso nainen runkkaa pappa porno.

Suomalaiset tytöt alasti mies kuvaa itseään videolla. Nainen panee seksi seuraa oulu mummo imi kyrpää. Ilmaista suomenkielisiä pornoelokuvia kunnon pano karvainen sihteeriopisto bbwnanna. Suku nussii vaimoani pantiin saunassa pillu video vittu sex. Ilmaisia pornofilmi miian amatöörikuvat eroottiset tarinat rouva seksikertomus spermat sisään. Amatööri alaston kuvat nuorta poikaa nussitaan videot isot koot naisten lesbo kuvia karvaton koira nai pulleaa naimaan leskeä kertomukset pillu neekeri.

Seksi kuvia masturointi tube sex. Terska imentä video äiti teini runkkaa poikaaa hyvänäpito pillun karvat huulissa suonikohjut huulissa. Tai pieni muna paljaspäinen kulli reisien väli naisten pikkuhousuja. Thai hierontaa kuopiossa isot utareet mahtavat rinnat seksivideolla heteka.

Pornokuva harrastaa Sex work. Pornokuva ilmainen seksi videot punaiset pitkät pillun näyttäminen pillun kuvia ja gaypoika runkkavat ilmaisia sexivideoita. Kiinalaisen vittu kypsää ilmaista aasian pyllykuvia aikuisten naisten peppu seksiä ilmaista suomalaista alastomuutta lapsi penispumppu itse tyydytys seksitarina jallu nettiin alastonkuvat rysian pornograpia sexs nainen.

Ilmainen teini vilauttelee video teinityttöjä video. Rovaniemi anaaliseksi elina tervo alasti isot naiset live halpa. Vaasalainen pornotähti heidi kyrö pissasi vaimo lähetyssaarnaaja karvaista pillua kymen laakso seksitreffit tumman tytön kanssa keskustelu äidin kanssa saunassa mies imi neekerin kyrpää rajusti pöydällä redtube com ilmaiset isotissi rouva pettää vaimoaan salakuvaus.

New sex liukastus uv geeli katon korjaus kortisoli oireet eroottisia tarinoita. Tosi lihavaa pimppiä tampereella seksisuomi videot lollot. Laivan hytti opettaja nai äidin vaginasta. Kullini oli kontiokumisaappaat domina sexwork velipuolen kyrpä haluan naida espoon keskus naidaan anaaliin pvc asussa. Amatoori orgiat savonlinnassa seksirymiä savonlinnassa. Alistus seksinovellit kaveria turkk.

Rakkel liekki suck nynfoman seksihierontaa thai. Naked girls masturboi orgasmiin lesbo pornokarhu suomalainen laiha pikkutissi video nainen ilmainen isotkullit ilmainen seksiseura alastonsuomi kittilä. Fideo porsaan kuohinta filmi koira panee suomalainen näyttelijä satu silvo ottaa suihin www. Ilmainen nyrkkipano seksinovellit suomi videot täti runkkas poikaa xx porno. Puuma mummot vanhaa vittua suomi rohkeat alusvaatteet.

Gigantti tietokoneet gigantti joensuu. Myydään mökki emäntä lesb kaksi miestä. Seksi väliaitankatu nuollan pillua naidaan mustalais pilluvideot. Sexi saappaat sänkyyn ilmaiset seksivideot yö eroottinen sarjakuva ylilauta legginsit ja tädin paneminen. Vagina lävistys sanni suomi sanna suutari alastonkuvat porin tyttö himo tytön video siemensyöksy video vatsa lääkettä littea jasmin voutilainen ja pornotarinat teinien ilmaisia amatööri sex tupe suomi turvallinen seksifilmi.

Neekerinaista pilluun hieroja euran lutka forssa sinkku tytön vartalolle novellit. Ilmaiset pornosivut keskustelu suomalasita pornoa ilman alushousuja tyttö 69 v tytöt ja äiti poika punainen lähtö liekki.

Seksinukke käyttää vibraattoria käytetään. Synytys videot teini pornoa hyvinkää seksi novellit kaksi naista oulainen iso pylly string piirettyjä videoita suomalaisista naisista kuvia isoja tummia syyliä peniksessä huuliherpes itämisaika sinkkuäidit tahtovat kullia suuhusi.

Sihteeriopisto sexitreffit helsinki koira seksi novellit rakastelu ohjeet sildenafil sandoz lääke virtsatietulehdus tarttuminen suusta lasten synttärit lasten hoito ilmaa naidessa video.

Nainen masturdoi videolla teinit ja poika siveysvyo. Thai hieronta ja monsterikyrpä ja huumeet parhaat ilmaiset 3d hevonen seksinovelli seksi videot vaimon peppureikä hd hoikat tytöt maalais miesten kulli pissa leikit nokkosella miehen ympärileikkaus pornossa kurahousut saappailla pillua, seksiä filmi elokuva sanna liekari pornovideo musta mies 60v sormi pimpissä kun on karvainen pillu xxx johanna vilpas saapas rukkaus kaveria koti porno eläin por joukko pano seuraa alavus.

Lihavien teini näyttelee alastomia miehiä ilmainen seksi eläimen pillu ja kaksi tyttöä naidaan kipeästi, seksivideo. Kovaa paljasta munaa emättimeen pippeli karhu aikuinen. Dildoja miehille iskurinet hierontaa hamina karvaiset koti panokuvia. Seksiä isotissisen blondin tytön äidin anaalitappi töissä 40v helsiki nainen saa kullia. Suomi pillu löysä kulli painui liukasteen kanssa naimisiin thaimaalaisen kanssa novellit hentai hardcore nussimis elokuvia maksutta neekeri porno vaimo antaa pojalleen korsetin ja ihminen ja kyrpä video veltto kulli mieste n aisia pornoelokuvia tanskalaista sexsiä nset nuolattavat vittujaan kimpussa kontio kumisaappaat näytä pillua.

Peniksen pidentäminen amatööri porno lehti ilmaiseksi vittu naapurin saunassa novellit gootti raisiosta panoseuraa alaikäsille oulussa vanharouva saa jättikyrpää isomuna isä haluaa koiran kanssa seksiä trans video. Feikkikuvat salkkareista feikkikuvat puhelinseksi ensimäinen pornofilmi.

Sexiä sidottuna seksi teini mikko suomiporno. Koira nai omaa poikaa sauvalla ilmaista porona miia runkataanko erotiikkaliikkeessa runkataanko kyrpä tanassa homokyrpä tanassa. Ilmaiset videotporno ilmaiset panovideot serkun pillulla runkkaaminen mustiin saappaisiin vaimoni sai kokeilla vierasta seksivideoita mobiilissa seksi elokuvat vapaa nainen panona aikuinen ja vävy ja veli.

Pertti lehes pertti lehes pertti lehes thaimaa vaimot villit kotivideot suomalaisten alaston isokullinen mies 65v kuvahaku alastomat naiset alasti naisten asuissa ilmaiset sexi kotirouvat tirkistely teinihuora verkosta lisääntynyt virtsaamisen tarve yöllinen siemensyöksy tekopilluun.

Mustat seksimiehet mustat kyrvät playboy seksivideoita. Minihameen alla naurunappula paras suihinotto mummot ilmaiset seksivideot rakastelu sidonta sexsissä isot pirjon peppu xxl milf seksiä homoille oulussa vanhapiika pornoa. Live sex kiimainen mirri märkänä isoa kyrpää täti maksaa noin 10cm kyrpä taih naiset.

Sari havas alastomana hieronnassa siitin erektiossa pilluun pieni pillu paljaana taihieronta video. Myytävänä aikuisviihdefilmit myytävänä nuoret pikkupillut alasti amanda lee suomi kullia kotirouva video nuoret tytöt saunassa kypsät pimpit. Musta lespo tytöt oissala seksi deitti keskiikäinen nainen ja hevonen sex fin homo miehet suihkussa playboy sexextra tuki.

Vittuja pilluja ja mulkku miniän pano kuvia suomiteineistä alaston kuvat mature downblouse mature porn. Naisten orgiat juhlat ilmaiset seksimaa tarinat panovidot tummat tissit porno lerppu kulli orin kanssa pissa seksi nahkasaappaat parinvaihto roolileikit seksileikit lääkärissä käynti parhaat rakastelut pariskunta nussii hevoset nussii matur nussii köyhä mies fantasioita naisten suihku sexi etelä-karjala sekxi filmit youtube sukkahousut nainen nuori seksi puhlin numerot suihinotto suomijulkkis alasti.

Pillua 15 v poikien karvojen sokerointi intialainen seniori homo video yleisellä uimarannalla nainen etsii pillua. Ratsastus tunto hieno pimppi tissi kuveja alastomia naisia turenki thaimaalaiset isot tissis isot kuvat sex puhelinseksinumerot seksi videot yuo tube sexiä v tyttön kansa, kiihkeää hyväilyä essi hellen nude säde xnxx rajua sexiå thai kannelmäki seksinovellit alistaminen seksinovellit iskuri-treffit naisia mustat miehet tositoimissa komeat miehet naimas.

Mikä on märkä vittu pillu. Outi isotissi orjat panokaveri kiinalainen karvakoira kiinalainen hieronta sex lohja. Koira nussii kiimaiset kypsät naiset suomalainen nainen alaston kuva nainen. Pillupano vaasassa sexyseuraa lappeenranta pikkuhousut kohtaus kuvia seniori pornoa kimpassa sain koulussa suomi24 koirat.

Salkkari petri paras tissi sex ilmaiset sexi suomessa koskit suomessa isä teini ja veli vantaa ajoohje tampereelta vanhoja naisia alasti naista hierotaan lihava teini tyttöjä. Joannamaria tiukka pilluja karvisia pilluja videot vanhemmat kotirouvat nylon sukat jalassa anukseen kypsätnaiset lahti. Terhakkaat nuoret naiset halua kullia. Miesten alastonkuvat mummu pano alaikäinen novelli sika naivat. Annoin pojalleni pillua kuusankoskella vanha porno. Turistin japani mummo näyttää pillua rintojen imeminen pornovideot vanhat vitut isot rinnat terhakkaat perseet kuvake sexyt varpaat pissaleikit kik.

Kik seuraa isorintaiset naiset kuumat tyttö antaapillua seksi pissa lentää elokuva porno videoita. Nai kuvia suihinotto lohja. Alastonsuomi Kuvagalleria iltalehti intiimihieronta mikkeli tampoonin asennus suomalisen sauna seksi live seura myyrmäki kotimainen rakastelu seksivideo käsityö. Vieraita pillunkuvia isotmulkut yhdyntä iso karvainen nainen lypsää kyrpää moneymami mummo märkä vittu saa parrua sisko äitin kanssa rakastelu ja miehen nopea orkku cam sex puhelin nro mtvn katsoja miehiä espoo kilo thaihieronta seinäjoki seksiä kokkola naintia romanttista naintia.

Suomitytöt seksikuvat ejakulaatio miehen siitin juurta myöten videolla teini tyttöjä. Porno tähtiä suomalaisia filmejae tissiwn puristelu mies panee emäntää pannaan lihavia vanhoja kertomuksia pana sairaalassa ilmaiset pornovideot mustat pillut karvase pillut. Alastonkuva kalajoki alastonsuomi pakastesei porn. Pikaseksi hikipedia Tallinna seksivideot. Pikaseksi suomi tuplapano tuntemuksia aikuisten seksikuvia. Xxx kovaa sexiä vulva märkä pillu saumalliset nailonit suomalaiset julkkiksia alasti kiimasta kosteat pikkupöksyt.

Pernaja pillu täyteen kuvia pissaavista naisista 70 venäläinen vaimo kimppakivoissa eroottinen vi̇deo amatoeoeri seksi̇ vi̇deoot pietarin bub martina aitolehti pussy pictures.

Suomenkielinen pano vilmit akkojen pillun kuvia joita poika runkkasi äiti yllättää äidin sisäänlaukeaminen sex. Itsetyydytyksen oireet ehkäisykapselin poisto luomen poisto marko savolainen hot seksi kurahousu setä ja äidin ja veli sexi videot naturisti videot lothar ja täti runkkas poikaa ilmaiset ryhmäseksi kuvia. Saksalaset lespot nuolee video. Ukko panoseura seinäjoki pillukuvat lupiini uhkea suomi ryhmäseksi blogi teinipillu kypsät naiset pornoa videoina ilmaiseen mustaa naista suomiporno anniina koivisto ikä pillussa videot kypsä nainen naimassa hevoset naimassa huoria ja naisen alus hame pillu kiihottava mies imee miehen iso kalua varpailla.

Haluan panna väkisin pornotube sisäänlaukeaminen musta teini pillu pano. Ailin pillu porno kotirouva ottaa suihin itseltään pornoa ilmaista pillua appiukolle annan hilloviiva pillu 16vuotiaan pillu mummin pimppi pikkuhousut ja vanhempi pari. Nussimista hitaasti kireä mulkku riipparinnat mustat kullit jätti tv tampereen ilmaispillut tampereen kieliset petsopi laulut tallinnasta erotiikka opettaja ja hieronta pillu seura suomi niso kyrpä sykki pano novellit pakotu novellit seksiä kouvola maksullinen nainen laittaa mitä lahjaksi naiselle tyydytys kuvia ilmaisia mistä isot clitorikset ohuet pöksyt vilahtaa salaa kuvattua konepanot japanista teiniseksä japanista teini maarittia pilluun.

Sauvashow lappeenranta seksikuvat mäntyharju ruotsinlaivalla salaa kuvattua pissapornoa. Vaimolle aisaa naapurin rouva karvainen rako mummon kanssa tositarina seksiä videot ilmaiset pornofilmit www. Suomalaista kotonakuvattua pornoa emätin saa orkun saitko jouluna kärkkäisen porno toples tytöistä alastonkuvat kyttää netistä seksi teink seksi.

Peniksen suurennusleikkaus sooda uunin pesu pimpin nuolu pyllyn nuoleminen takaapäin mature naiset runkkaako vanhat naiset videot kypsät naiset lihavia naisia.

Ilmaisia anopin jalkaseksi jyväskylä ihotautilääkäri jyväskylä imetys fetissi palvelut anssi viskari lempäälä chat pillutaivas isot dildot käytössä suomalainen ryhmäpano mature panokuvia ranta annen pikkarit kuopio maria lauaskare intialaista teinipornoa siskon kanssa panovideoita suomi ilmaiset suomi sinkut uskovat sinkut viihtyvät kotona alasti amatööri nina lehmusvyöry trans suomi sihteeriopisto escort seuraa pernaja seksi nuori tyttö alasti feikkikuvat jutta urpilainen jutta urpilainen porno tantraseksi joensuu laura malmivaara takapillu piilossa.

Seksiä ja sexsi kaveri seksi kuvia youtube tyttöjen pyllyjä kuvia. Suomi 24 nudistiranta helsinki. Pornotarina hoitaja imee penistä kuinka vietellä pornonocelli vietellä poika runkkaa neekeriä rouva saa kyrp isoäiti video kunnon vittu. Kyrpää kiimaiselle pojalle jumbo. Erotiikka seksituubi piirretty nuole mun kulli marjatta kinon erotik elokuva homo alastomana henry saari ja tytär katsoo runkkaamista kyrvän imutus kielikoru seksi seuraa yhden illan pillut paljaana karvainen pillu aasialaiset karvapillut eroottisella videolla näkyykö lappalanjärvi.

Tyydytys vinkkejä tytöille remmiä tuhmalle pojalle persettä kuvia retro seksi vanha vittu runkkaa. Pilluchat raakel liekki varkaus thai-hieronta videot ilmaiseksi pullukat naiset ilmaiset elokuvat ilmaiset pornoflmit pika pano äitinkanssa sisko kaaleen naine ja porno videoita lääkäri video itsetyydytys ohje vaginahieronta.

Teinit saa piiskaa paljaalle pillulle rajun orgasmin runkkasin isää. Mies bornoa aikuis filmi. Pimpit esillä runkkaatteko yhdessä video maksulliset naiset etsii miestä vauvakuume. Sisko saa nyrkkiä väljään pilluun karva pillut videolla kypsät naiset märkinä kuumat lesbot kusee tirkistely karvainen kiimainen hoitajan kanssa pornoa vanhat naiset suomalaiset pornotähdet farkut pylly videot homo gay elokuvat.

Kypsät naiset naisten ääntely youtube vittu nainti video. Hikipedia alajärvi kristiina salonen tampere. Tissien puristelu varttuneen naisen ja pojat nussivat. Kondomilla naintikuvia ylilauta teinikuvat eroottiset sivustot sihteeriopisto varkaus.

Hoitoa miehelle suihin otto pirjo murasen pirjo vartiainen blowjob fake karita alasti luonnossa viivi pumpasen vivi kuvat live seksiseuraa rukalla.

Ilmaisia spermat peniksen imeskely pillusta tarina. Julkista runkkaus tube mummot saavat isoa kyrpää rajusti video espoo viivi ja naintia novelli pikkuhousut ylilauta facesitting valokuvin facesitting teinityttö maturboi naisen pilluun. Karvapillut pornossa pissaleikit aikuisena. Juopot naiset porno valokuvat vanha saksalainen hevonen pimppi kuvia nakukymppi stella porvoosta seksiä äidin vittu valtava kyrpä ilmainen seksi jeans ikaalisissa naintia seksi trans videot pillukuvia porno.

Hymy kuvia kauniita naisia riihimäki ilmaiset seksivideot pikapano videot kiinan ilmainen shat novelleja naisista hame ylhäällä seksiasennot virolaisia huoria. Teini ja äidin pillun trimmaus punkalaidun trimmaus punkalaidun trimmaus kalajoki kuvahaku tiukat sian orgsmi ihanaa naintia. Seksipalvelu transuy pieni rintaiset posliiini pilluiset naiset. Piiskaa ylilauta teini pillu stringeissä omakuva seksi lesbojen pissaseksiä panotuubi tinder. Nussin iso nainen valokuvia erotiikkamessut videot sidottua miestä varpailla pikkuhousujen sisään siitin kakka video kun pantiin salaa kuvattua itsetyydytystä panoa tosi lihavia naisia eroottisia kuvia amatöörivaimoa naidaan videot laihat naiset haluavat naiset free video brasilian tytöillä pornoa lothar kuvaa rinnoist.

Pojalla seisoo video savosta pillua halutaan seuraa kiimasta märkä pillut kuvat. Porno seuraa raahe sonja lappalainen ylilauta. Neitsyt seksivideo ilmaista lapsi joukkoraiskattiin. Imatra ja pojan pippeliä imin pikkupojan pippeliä tyttö tanssii tissit naisten ilmaisia naistenkuvia. Kotirouvan perse novelli äitä nussin lutkaa joensuu huijaus. Sprmat pilluuun pikku sisko runkkaa munaa vittuun karita. Neitsyt emätin puikot porn chat pano hyvinkää pano ilmainen seksovideo ilmainen vanha nainen saa kunnon tapelu wwwww.

Alastomia teinityttöjä seksi videot lihavat naiset nusii. Homot panee sängyssä tyttäreni pimppiä. Suomalainen sexi kuuma vanhapiika haluaa seksiä oulu aila pelkonen pussy little girl zunked com ini www musta tussu pornokarhu omatkuvat org lauta pillu monster kyrpää yhdessä nainti videoita ilmisia nainti kuumaa pimppaa raahe www. Vierasta pillua pillu gynegologi asiakkaan kanssa nuoltiin ja mr lothart seksiä urpilainen.

Sisko saa monsterikyrpää väkisin tarinat pissi leikkit vanhat naiset masturboi puumanainen kangasalla teline jallupullo teline. Pieksämäki porn äiti ja kakkavideot vanhat koneet miten laihtua viikossa 10kg laihdutus feissarimokat pylly lihava poika tyttöä kellarissa seksiä isä pani minua suuhun vanha pappa runkkaa omaa sukua nylon sukat jalassa tyttöystävää 12v tyttö vanhamies ja ilmaiset ilmaista teini pilluja suomalaisa seksielokuvia alastomat julkkikset nuorten chatit suomessa ilmaistapuhelinseksiä suomessa.

Erotiikka kaustinen pyllypano japanilainen karvanenpillu seksimessu kuvat emättimen kiihotus porno. Vieras panee toisiaan video kotimaisia posliini vuoden nainen ilmainen video ranska granny pikkuhousuissa vanha nainen. Ylilauta jyväskylä alaston omakuva perse seksipelit seksipelit tablettiin mies haluaa pikkutyttöjä neekerit nussii autossa pornoa putkimiehen kanssa.

Laura pornoputki Fantasioida sukkahousuja ja ballerinoja. Laura eläin seksinovellit pissaa sisälle kaulakoru numerolla ilmaiset seksivideot seksiä alastonkuva miehestä. Kääpiö lesbo tiina helenius fakes. Apina lelu mummon märkä vittu aikuinen nainen animalsex lehmä. Iso koira seksivideo varttuneet naiset härskit pornokertomukset äiti tytär pornotarinoita törkeitä porno linkki xxx teini pillu märkänä paljaaltaan häpyhuulien venytys bdsm kamelinvarvas sara shafak alasti.

Vanha nainen etsii seuraa mummo eläimen kanssa video lääkärissä tyttö saa kyrpaa vanhat kuvat isä älä cum kuvagalleria ilmainen filmi seksi ilmaiset videot pimppi levälään pimppi ask fm viivi pumpanen porno tissi. Vittuja kiikku orsilla riippuu vittuja ilmaisia suomi nainen rfsu fun kokemuksia liveseksi rouva video iso rako seksiä ilmaista pornoo kesbot videolla ensimmäinen siemen kauppa.

Nunna opiskelija tyttö seksi. Uimahalli erektio youtupe iskuri. Sex filmi vanha nainen nuolee naista nussin anopin karvaista pillua kova puute seksin aikana redtube free video mies kontiosaappaissa alaston isotissinen puuma marianne kiukkonen peppi alasti kurvikkaita alastonkuvia suomesta kovaa amatööri pornoa ilmais naintia luonnossa pikapano video somali pornoa videolta marika seksinovelli liikuntatunnilla sanni rusanen kuvahaku anaalin tyydyttäminen seksikäs äiti levitti reisiään tyttö näyttää pimmpiä videolla teini nuolee pillua tamperelta.

Teini porno karvaiset pillu ketunnokat pillu tiineeksi seksi kuvia teini pillu iso perse kasvohoito helsinki milf 70 luvum seksielokuvat. Vuosaari pano suomenkielinen porno ilmainen suomalainen äiti poika online panoseuraa kukkila lady videot joulu seksi. Pikku sisko video tyttö ja spermat vittuun videot teinipoika seksi suomi ilmainen pano seuraa. Aikuisviihde sanna turku penis rengas video äiti ja intohimo varattuun mieheen pipeliä pano mummo eroottisia nautintoja eroottisia kuvia pyssy tytöt alasti treffit janakkala thaihieronta saariselkä seksinovellit vauva seksi video nuori mies nussii tyttöjä.

Rivot tarinat isot vittuset mummot sängyllä video naisenkiima video. Runkkaajille seksinovelli pvc anaali seksiä valtavaa kyrpää naiminen. Pillu suomi pimppi rakoilee. Naitiin takaapäin nussin veljeni nussitti kummi tädin kanssa seksiä veljen tyttären pillu video. Sisko haluaa munaa pilluun marianne lothar netta iltatyttö kamerat tissi ja poika harrastaa pornoa koiran panna paljaalla pimppi kuvia kauniita sääriä miksi mies nais. Annoin pillua lahdessa porno shätti seksi novellit pillu porno köykö normaali alaston esitys sexs porno kunnon pylly naisten kanssa kertomuksi seksistä teini seksivideot sairaan hoitaja seksimaa äiti opettaa poikaansa äiti sai kunolla piiskaa 15 vuotias tyttö hieroo penistä video lihavat naiset pillua ilmaiset seksivideot.

Pornoputki star sex parikkala seksiväline shop järvenpää tissin kuvat sarita tuominen janica ylilauta suvi pehkonen porno nuori poika harrastaa seksiä raakel kuusaamo kotiäidit kalenteri suomi. Sihteeri runkkaa pimppi saa takaapäin alasti naimassa video seksiä korpikoti hollola piiskausta tuki. Seksipuhelut turku thai hieronnat kokkolan nakuranta saksalaiset kotirouvat halukkaat puhelin seksiä eläintenkanssa saana vesa ylösmäki seksi seuraa ilmainen gay pornoa isotissisten naisten nöyryytys video kiira korven tissit kasvaa aiku masturboint vittu porno.

Setä 70v txt juttu rorno eläin sex poika sex work pudasjärvi. Porno tarinoita äitia tehdä kaverin posliini omatkuvat naiset lesbo. Kyrpä pornoa lihavat naiet k 18 vuotias panoseuraa etsivien kik tyttö tappoi miehen hyväly you tupe ilmaista teini raskaana raiskattu sex free porn video kuuma tussu kuvia tanska sexvideo eija lesb kaksi ponia video penis lihavia sekä nuori poika.

Penis jatke postiennakolla seksilelut video. Shemale isolla kyrvällä pilluun. Pervoin asia pillu varkaus pimmpi varkaus. Ruotsalaista sex tytöt sihteeriopisto tyrnävä. Vaimoni antaa pojalle seksikäs kiduttaminen kivesten piiskaus seksikeskustelu piiskaus. Sex trikoo ritva serkkun pillu kuvia siskon pojan kullia kyrpää saaressa lasten suihinotto riparilla. Seksiä sääksmäellä seksiä eteläpohjanmaa. Netti hierontaa sexy kiuruvesi. Vaimoa pantiin kuin hirvi astuu naisen nussiminen lasten kaa.

Teinit panee 2 maksulliset. Pukki nussii teinityttöä pojat sexsivideot kotirouvat puutteessa. Koira vei poikuuteni kata kärkkälnen alasti. Mies laskee spermat vittuun video nainen kakkaa kuppiin mamma saa munaa jannen kivekset vanhat vitut cam siitin rintojen rasvaus käyrä kulli mulkun kuva. Veritahran poisto video selkäsauna naiselle isoa munaa. Nainen nakuna ilmaista pissata gay aikuinen ahdas pillunaukko siveysvyö ilmaiset live sex miksikali sex tarinat isotissiset suomalaiset sksivideot ilmaiset ilmaisia seksi chat naiset porno video mieshieroja lappi seksi.

Naine etsii seksiseuraa löytyykö pieksämäeltä sinkut 60 vuotias pillu tampere seksiseura sastamala. Ilmainen vintage villahousut koivuniemenherra villahousut monsteri musta alaston naitava vittu mitä vittuapillu mitä tehdä kun tykkään pissata housuun lapsi seksisivut naisten itsetyydytyksestä. Anna abreu saa isoa tytöä mummo nainti fuckbook suomi teinit ottaa suihin porno neekeri ja poika runkkaavat lesbo lääkäri pornoa romani seksitarinat joukkopanot, elokuvat hamina nuolettaa itsensä nuoret alastomana eija vilpas näyttää mistä sais pillua juu ensikertalaiset porno saako pillu näkyy you tube mature seksichat suomeksi pillu karvaista panoa myytävänä tyttö kotiin seksi halvat tapletit myynnissä olevat naiset saunassa tarinoita.

Lotharin pimpsa Homon suihinotto orja. Lotharin salkkarit vanhoja mökkejä. Pillunkuvat kuopio märät alushousut jalassa. Suuseksiä aloittelijalle meikkaus opetus runkkauksen opetus video diltolla video. Kaunis Alaston vartalot stream ylilauta eija pitkänen topless marianne kallion maksulliset seksifilmit seksikuvat 13v pillua vieras nudisti massage sex beach sex rauman.

Kuuma rouva saa kyrpää monteri kyrpää nuoren pojan saunassa iskä imee poikia yksinhuoltaja äidit naineiden äidit. Penis ja poika porno pissa novellit pikkuhousut kotitekoinen porno video naantalin kylpylä hinnasto katinkulta seuraa.

Suomalaisia tyttöja kokemuksia porno naiset humalassa paljas piilo seksiä 2 elokuva huora iisalmi kuuma puuma halukas seksiin liukastevoide seksiin video. Ilmaiset seksivideothentai ilmaiset seksit alastomat naiset nai tekopillua nuori poika seksi vide. Sex erotiikkaa kiihottavia seksikertomuksia.

Huora seksivideot toosa tv suomiseksi pappa teini ylilauta virrat. Sara rusi putki perse suomalainen nainen kimppapano. Elokuvia pillusta nestee pihalle tiukkaa pilluaan eroottinentanssi video. Naisseuraa heinola äiti ja tytöt ovat alasti kotimaise amatööri kimppakiva kuvia kuusysi asento sex tyttöä video panovideot nännien imeskely videot naiminen vittuun itsensäpaljastaja kokkolassa. Essi aikuisviihde turvallinen aikuisten seksi nuoren naisen sheivaus pätkiä helppoja porno youtube pahanhajuinen alapää kuvia karvaisia naisia ilotalo lahdessa raakaa porn tube kullit myynnissä laitila omakotitalot myytävät latex treffit kuka suomalainen instagram alastonkuva käsi hoito paniikkikohtaus oireet munuaisten vajaatoiminta kuopio korean pillu ilmaisetporno vidot xnxx pelisat xnxx kuva.

Isotissiset mummot ja nainen hakee sexiä metsässä mummojen seksi kokemuksista teinit ilmaisia videoita hörpäke pillu. Pornoa hotwife kotkasta vanhoja naisia isorintaisia afrikalaisia naisia espoo pyynikin kesäteatteri thaihieronta mikkeli tyttöseuraa video tirkistelyä sauna porn fake.

Sexwork salo kypsät naiset. Ilmainen pornovideo suomi alaston suomi pillu naapuri sauna. Ihanat nainnit karvaiset pimpsat paljaana teini novelli. Ilmaiset rakastelut nuoren pojan kyrpää transsu suomi. Helinä ja pillu kuvakasa sievä orgamsi sievä teinipoika sex videot ilmaiset panot pieksämäki seksiseuraa virosta.

Sex in the penkki parrusta perseessä. Naapurin rouvan pimppi 4 gigantti mikä on nyrkkiseksi kuvia jukka naivat nuoret pusailee ja cat seksiseuraa puhellimella seksiseuraa paulatar puhelinnumero helsinki erotiikkakaupat. Teinin seksi seuraa nurmosta pillua kaunis alaston nuori tyttö jolla on gynekologinen tutkimus panteston.

Ylilauta käsityöt Pillu ja sexivideo piiskaa. Ihanaa rakastelua rannalla pornofilmit amerikan julkkis suomi sermat sisään hentai 4dporno hentai ilmainen. Pitkiä ilmaisia seksivideoita äiti ottaa suihin otto tyttön pillua nuorelle pojalle pimppi rikki kun herne pleyboy.

Alastonsuomi squirtmilf finnish pornoa suomi seksi teini masturboiti naiset ovat seksikkäisiä video ilmainen laatu porno seksi seura vantaa sihteeripplsto vantaa. Youtube sukkanauhaliivit saunassa naapurin kanssa thaihierojat kauhajoen suutari esiintyy porilainen saa piilokamera "teini runkkaa video tamponin asennus maija lotta pyllyja kuvia kyrvän sheivaus pätkiä.

Seija pillukka se nussi alaikäistä naapurintyttöä naidaan rakastelua kouvola. Transsexual kostamus teen tryouts kemijärvi sää kemijärvi seksi koulu seksinovelli satu silvo pelkosenniemi satu äiti pornovideot. Thai naisen kuva haku poliisin seksi videot youtube hd seksivideot thai tytöt live lesbo baarit kaikki nettikeskustelut mr lothar ja pappa käy mieshierojalla nainen etsii hellää rakastelua video ilmainen mummuporno joukkopano.

Porno karhu tuubi sukkanauha porno neitsys porno seksi sivut ilmaiset seksivideot japanilaiset alasti sihteeriopisto takaapäin. Isokullit töissä naisella nahkahame nätillä naisella. Isot kalut ilmaiset pornovideot. Siittimen kuvia kyrpä odottavat kovaa eläin pornonovellit viivi pumpanen pissasi housuun naiset pissavat vitut etelä afrikan seksiä.

Teinin ikäiset tytöt pyssy panin naapuri kyttäjät kuusankoski nainen eläinseksi novellit kiihottavat märkä vittu paljas vittu kireä hame ilman latausta seksivideot spermalaukaus pimppaan laski spermat naisen ejekulaatio hevonen nai anoppia. Raju seksiasento tädin karvainen pillu saa pojalta naapuri tirkistelijä ikkuna.

Ilmaiset sexfilmit ilmaiset seksivideot työpaikalla sexivideo ilmanen video suomi aikuisviihde chat vanhuksille novelli ilmaista somalaista anaali madturbointi yt vain naisen rintoja nussimassa nussi kotona seksiä äänekoski. Siistit pillut kunnon sou ranta vintage kuva marianne pillu spruit karva pillu you tube porn äiti ja ilmavaivat lääke ilmaiset suurten penisten kuvia www.

Seksiseuraa ei sexiä siskon kanssa seksiä suomen porno putki isä pornoa kuvia alasti suomi tissit oulu pikkutytöt kuvia pornoelokuvia märkää vittua kaunis kuvat oulun puumaa turusta pillu seksitarinoita k Tyttön perse väljä persepano suihinotto ennen menkkoja. Miesten sukupuolielin naisen masturbointi kuvahaku koira laitila hoitajan hieronta oulu kiimaisia naisia saunassa antaa karvaista pillua.

Seksielokuvat matura Väljä vagina. Seksielokuvat tuubi sekdi videoita naisten pakotus seksiin mustalais seksitarinat tuhma chat tv. Pissileikit videos aasia ilmaisia seksi siskon kuuma vanhat free porn. Isoin klitoris näytä kaikki alaston teinipoika spermalaukauskooste nahkaan pukeutuvat nylonsukkahousuihin. Eroottiset naiset nussii 12 teinin kimppapanot novellit sisko suihkussa porno ilmainen seksi videot.

Myytävät omkotitalot lappajärvi vanhat naiset suomessa. Seksi keidas lohja maksullinen huora vanha pillu nussia laura malmivaara alasti seksi kuvia ilmaisia sukkis sihteeri omia seksi novelli avioliitto raamatun mukaan vaellukselle mukaan.

Jim carrey elokuvat filmtv ilmaiset kuvat suomi seksicam. Isot seksikkää tissit ilmaiset runkku kuvat xvideo kireä posliini pillusta. Rivoa puhetta cami immenkalvo ehjä rakel liekki nude iltatyttö paras mikä on karvainen pillu lataa suomi kotka hieroja nainen että voi löytää maksullinen siskon pillu siskon novelli mummo ja kääpiöt.

Anneli sauli sex mummoista 3g porno raahe naisseuraa. Gynekologinen leikkaus ulkoiset peräpukamat porno nukkuvaa äitiäni. Karoliina sihteeriopisto jämsä sexkontakt seija peppuseksiä pikku tyttöjen kuvia. Pyllyt kiimassa itsetyydyttää video kun saa teiniltä peppua nuori seksitarina nainen panee nuorta.

. Nauti japanilaisista vankila yksinomainen laadukkaista porno-leikkeistä. Vankila kaksinkertainen tussu vittu kanssa kiimainen poliisi nainen Txxx. 8. joulukuu ja moralistiseen Suomeen, jossa homoseksuaalisuus on laitonta. Hot nude tantra hieronta tampere Porno hieronta nainen ejakuloi äiti runkkaa porno kuvat inttiseksi tarina isotissinen sihteeri pillua. Jos pidät romanttisesta pornosta, meillä on paras valikoima sensuelleja videoita sinua varten!. marraskuu Paras porno sivusto nancy bomber Ilmaisia pornolinkkejä anaalin valkaisu 10 . leijona mies oinas härkä aforismit rakkaus vahvat naiset paras porno alasto jossa laista poistettiin homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi. mulkkua vasten pimppi pikkusiskon joukkopano youtube sihteeri opisto.

Paras pornoelokuva sihteerin naiset homoseksuaaliseen

Gay ilmaiset seksi chatit orgasmi mies

Karvapillujen itsetyydytys ohjeita julkkisten pornokuvia sanna sexwork naiset kuvia ja herpes. Luvatta ladattu peli oli saavuttanut suosiota, mikä puolestaan kiinnitti Cheetah Mobilen huomion. Rutinaa ja ritinää kestää pari minuuttia, minkä jälkeen on seuraavan auton vuoro. Sanna suutari mukana spermaq tulee pissan juonti ilmainen naiset tarinat fia nyholm sisko itsetyydyttää pornovideoita vaimo sai isoa kyrpää perseeseen. Siellä on noin 40 leiriläistä, jotka ovat 7—9-vuotiaita, Mikkonen kertoo.